Yrkande socialnämnden | Sverigedemokraterna Botkyrka

Yrkande socialnämnden

Ärende 8 Ansökan om bidrag 2016 till verksamheten Barn i väntan/Barn i start (SN 2015:215)

 

Sverigedemokraterna vet ju att även om kommunen får bidrag som täcker en del av kostnaderna för våra ensamkommande flyktingbarn ,så är det våra skattepengar som bidragen kommer ifrån och man har från regeringen aviserat att vi nu måste låna pengar för att klara

flykting/anhörig invandringen till Sverige. Att dessutom ge bidrag till religiös verksamhet enlig förslaget är inte heller det något som Sverigedemokraterna anser vara riktigt. En del av bidraget sägs uttryckligen gå till utbildning i religiös regi. Detta är något som den religiösa föreningen själv bör bekosta. För visst måste väl ändå en verksamhet som svenska kyrkan är huvudman för betraktas som att vara i religiös regi? Svenska kyrkan är långt ifrån en fattig organisation och vi har inte en outsinlig skattekista som vi kan använda för att lägga på projekt för de ensamkommande flyktingbarnen.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget