Vårt yttrande gällande kommunens upphandling av modulhus | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vårt yttrande gällande kommunens upphandling av modulhus

Ärende 91 Delegationsärenden (KS/2016:24)

 

Sverigedemokraterna anser att ärende Upphandling- direktupphandling av modulhus för nyanlända(KS/2016:176) samt antagande av leverantör för modulhus för nyanlända(KS/2016:176) hade kunnat behandlats under ett extra kommunstyrelsemöte för att få bättre informationsunderlag till beslut. Detta då upphandlingsreglerna för kommunen kringgåtts, vilket vi anser vara anmärkningsvärt. Ingen förtroendevald kände till detta beslut innan det beslutades av kommunstyrelsens ordförande. Vi anser att det hade funnits tid för att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte. Botkyrka kommun måste bli mer transparenta och lättillgängliga när det gäller beslut som har sådan stor effekt för kommunens invånare, främst då de närboende till dessa projekt.