Vårt yttrande gällande ärende 72 KF | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vårt yttrande gällande ärende 72 KF

Ärende 72 Revisionsberättelse (KS/2016:298)

 

Sverigedemokraterna reagerar över de starka ord i revisionsberättelsen som riktats mot den tekniska nämnden. Den tekniska förvaltningen har under lång tid haft vanskött ekonomi. Vi Sverigedemokrater hoppas att de nya rutiner och människor som nu finns till förvaltningens förfogande är rätt lösning på dessa problem. Sverigedemokraterna har varit representerade i nämnden sedan valet 2014 och har därför inte sett denna vanskötsel på nära håll. Vi har sett under tekniska nämndens möten felbudgeterade projekt och ekonomiska prognoser som varit långt ifrån verkligheten. Det råder inga tvivel om att dessa brister och problem måste åtgärdas.

 

Botkyrkas medborgare har uppmärksammat denna härva, vi har fått flertalet mail och telefonsamtal där människor uttrycker sin oro för hur kommunens ekonomi sköts. Även klagomål mot nämndens ordförande som enligt medborgare vägrat svara på mail och telefonsamtal har inkommit till samtliga ledamöter i kommunstyrelsen. Detta är ett av flera tillfällen på kort tid där medborgare ansett att kommunen brustit i sin kommunikation. Den styrande majoriteten bör överse sin kommunikationsplan så att dessa situationer inte uppstår igen. Vi är folkvalda och vår prioritet måste vara att bistå Botkyrkas medborgare med tydlig information oavsett vilket ärende det gäller.

 

Vi hoppas att den styrande majoriteten tar revisorernas ord på allvar och ger den tekniska nämnden en skarp tillsägelse. Detta missbruk av skattemedel under så pass lång tid är oacceptabelt. Vi har förhoppningar att den nya kommunledningen baserad på processtyrning är rätt väg att gå. Denna nya modell ser ut att kunna ge den tekniska nämnden de verktyg som behövs för att reda ut de ekonomiska problem som uppstått.