Styrelse/Förtroendevalda 2020 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Styrelse/Förtroendevalda 2020

Styrelsen för SD Botkyrka  2020

Kristoffer Szubzda, suppleant.
Stefan Andersen
Niklas Lekander, vice ordförande.
Johan Holmberg, ledamot.

Främre raden från vänster:
Martin Inglot, andre vice ordförande.
Alexandra Tuvell, ledamot.
Robert Stenkvist, ordförande.
Östen Granberg, ledamot.

Saknas på bilden gör:
Lars Holmberg, suppleant.
Max Möllerström, polsek. & suppleant.
Anne Rosensvärd, suppleant.

Våra förtroendevalda till Botkyrka kommunfullmäktige

Ledamot: Robert Stenkvist
Ledamot: Östen Granberg
Ledamot, gruppledare: Martin Inglot
Ledamot: Niklas Lekander
Ledamot: Sergius Himmelving
Ledamot: Alexandra Tuvell
Ledamot: Anneli Andersen
Ledamot: Johan Holmberg
Ledamot: Lars Holmberg
Ledamot: Anne Rosensvärd
Ersättare: Kristoffer Szubzda
Ersättare: Inger Tuvell
Ersättare: Maroun Assaly
Ersättare: Micael Lejon
Ersättare: Lana Issakainen