Var skall Botkyrkaborna parkera? | Sverigedemokraterna Botkyrka

Var skall Botkyrkaborna parkera?

Grönt innebär att ledamoten röstar JA, Rött Nej(Endast vi och TUP) Vitt innebär att stolen är tom och ingen ledamot tjänstgör.

 

 

Under gårdagens Kommunfullmäktige röstade fullmäktige igenom ett mycket viktigt ärende. Parkeringen i kommunen. Den rödgröna majoriteten har beslutat med hjälp av alliansen att det skall det bli svårare och dyrare att använda bilen i Botkyrka kommun. Sverigedemokraterna och Tullingepartiet var ensamma att yrka avslag till detta medborgarfientliga förslag. Nedan följer vårt yrkande.

 

 

Ärende 90 Strategi- parkering i Botkyrka kommun

 

Sverigedemokraterna måste konstatera att förslaget gällande parkering kommer innebära problem för de bilburna medborgarna i Botkyrka. Botkyrka består i stora delar av glesbygd där medborgarnas enda möjlighet att ta sig till jobbet är med bilen. När det gäller våra T-banestationer i norra Botkyrka finns i dagsläget inte en enda infartsparkering. Sverigedemokraterna anser att det bör vara prioriterat att bygga en infartsparkering i norra Botkyrka. Vi Sverigedemokrater vill ta hänsyn till alla medborgare i kommunen, inte bara de som bor i närheten av våra två pendeltågsstationer i Tumba och Tullinge.  Vi kan konstatera att de infartsparkeringar som finns i Tumba och Tullinge inte räcker till i dagsläget. Bilen kommer inom en överskådlig framtid vara en stor del av transporterna i kommunen och för många medborgare är det den enda möjligheten att klara sin vardag.

 

Vi vill återremittera förslaget så att mer fokus i förslaget läggs på hela Botkyrka samt en realistisk plan med fler infartsparkeringar i hela kommunen.

 

 

 

 

 

Med hänvisning till ovanstående

 

yrkar vi i första hand återremiss på förslaget

 

Om återremissyrkandet faller

 

Så yrkar vi i andra hand avslag till förslaget