Vår åsikt gällande Tumba skog | Sverigedemokraterna Botkyrka

Vår åsikt gällande Tumba skog

Sverigedemokraterna har länge ansett att byggnadstakten i Stockholmsområdet måste minskas kraftigt.Vi inser att det behövs fler bostäder, men vad övriga partier inte verkar inse är att med fortsatt tryck med nyanlända så kommer bostäderna aldrig räcka till oavsett hur mycket vi bygger. Sverigedemokraterna har under många år påpekat att Botkyrka som kommun inte kan lösa hela länets bostadsproblem, vi behöver lyfta diskussionen till regional nivå så att alla kommuner i Stockholmsområdet fördelar ansvaret. Detta skulle underlätta för Botkyrka där vi redan bygger så mycket och lider av växtvärk. Vi ansåg därför att förslaget borde justeras så att det innehöll ett minskat antal bostäder (225) än det som lades fram under sittande möte. Sverigedemokraterna anser detta vara en mer rimlig utbyggnad av området. Vi anser inte heller det vara acceptabelt att så pass mycket av naturmarken skadas så att friluftslivet inte blir lika tillgängligt för de boende i området. Botkyrkaborna förtjänar att få behålla sina grönområden.

 

Sebastian Lindqvist, ordförande Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg, Gruppledare Kommunfullmäktige