Valberedningens förslag till styrelse Botkyrka 2016 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Valberedningens förslag till styrelse Botkyrka 2016

 

Nedan följer valberedningens förslag. Östen Granberg har valt att inte omkandidera som ordförande.

 

ordförande:                               Sebastian Lindqvist

vice ordförande:                     Robert Stenkvist

andre vice ordförande:              Niklas Lekander      

 

ledamot:                                     Östen Granberg   

ledamot:                                   Sergius Himmelving    

ledamot:                                      Håkan Borg
ledamot:                                   
Ulrika Ekengren
ledamot:                                   
Helen Spaak             

ledamot:                                      Per Ahlin

suppleant:                                  Martin Inglot
suppleant:                                 
Jack Bertilsson

 

revisor:                                       Arnold Boström

revisor:                                                David Lång

revisorsuppleant:                          Fredrik Lindahl