Valberedningens förslag till styrelse 2015 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Valberedningens förslag till styrelse 2015

Följande namn är valberedningens förslag till styrelse för SD Botkyrka/Salem 2015

 

Ordf Östen Granberg

Vice Robert Stenkvist

Andre vice Sebastian Lindqvist

Ledamöter

Helen Spaak

Sergius Himmelving

Lars-Göran Holmsten

Ulrika Ekengren

Suppleanter

1) Niklas Lekander

2) Per Ahlin