Uttalanden i Södra Sidan gällande samarbeten | Sverigedemokraterna Botkyrka

Uttalanden i Södra Sidan gällande samarbeten

Man kan läsa i veckans södra sidan att Både M och L uttalat sig gällande samarbete med oss. Det är samma gamla skåpmat om att man vill stänga oss ute från inflytande. Ja då får man då allt sluta med att kopiera allt vi gör!

 

Gällande M så är det Moderaternas politiska sekreterare som sagt detta, inte någon av deras fullmäktigeledamöter.  Som alla våra medlemmar och väljare vet så kan Moderaterna  ändrat sig nästa vecka.

 

Gällande ”Liberalerna” så vet ju ingen om de sitter kvar i kommunfullmäktige nästa val. De har endast 2 mandat i dagsläget och den rådande situationen i alliansen gör ju att ingen längre kan stödrösta på dem. Vi Sverigedemokrater har inget som helst intresse av att samarbeta med ”Liberalerna”, deras uttalande blir lite av ”musen som röt”.

 

Med detta vill jag säga att enda garantin att få en ansvarsfull medborgarvänlig politik är att rösta på oss.

 

Rösta på originalet, rösta på Sverigedemokraterna!

 

Sebastian Lindqvist, ordförande SD Botkyrka