Utbildningsresa för Stockholmare | Sverigedemokraterna Botkyrka

Utbildningsresa för Stockholmare

Den 10 november arrangerades en utbildningsdag på Viking Line. Den arrangerades för Stockholmare som är i startgroparna för att dra igång lokalavdelningar.

Utbildningen var inriktad på organisation och fullmäktigearbete. Jonas Åkerlund föreläste om fullmäktigearbete och vad som kan vara bra att veta inför lokala kandidaturer ute i kommunerna.

Roger Hedlund gav tips kring hur man bygger upp en lokalavdelning, Erik Almqvist berättade om det nya Sverigedemokratisk Ungdom och vad de har för planer för Stockholm.
Fler utbildningsdagar och träffar för lokalavdelningar i Stockholm kommer att äga rum. Är du intresserad av att vara med och bygga partiet, kontakta oss.


Här ses några samtala i väntan på att kliva av båten.


Tre av deltagarna som var med under utbildningen.


Jan och Robert under en paus.


Roger Hedlund och Jonas Åkerlund i en diskussion om lokalpolitiken.