Sammanfattning En ko | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sammanfattning En ko

Sammanfattning
En kort sammanfattning av våra viktigaste frågor.
» Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

Principprogram
Sverigedemokraternas Riksårsmöte antog enhälligt den 4 maj 2003 partiets nya principprogram. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.
» Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

Handlingsprogram
Handlingprogrammen har antagits av sverigedemokraternas Riksårsmöten. Partiet håller på att ta fram nya handlingsprogram inom samtliga samhällsområden.
» Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

Beställ gratis information
Du kan beställa ett gratis informationspaket från partiet. Paketet innehåller presentationsmaterial om partiet och dess företrädare.
» Beställ gratis informationspaket (länk till Sverigedemokraterna riks)