Sverigedemokraterna yrkar avslag till modulbostäder | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkar avslag till modulbostäder

Ärende 7 Boende för ensamkommande barn (SN 2016:68)

 

Sverigedemokraterna anser det inte vara lämpligt att bygga dessa boenden i anslutning till Brantbrinks IP. Med tanke på hur många barnfamiljer som rör sig i området kan trygghetsproblem uppstå. Vidare anser vi i likhet med förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att något beslut i frågan inte kan fattas förrän kommunen har konkret lösning på lokalproblemen. Vi anser att när man skall fatta beslut i sådana här viktiga frågor för de närboende bör man också informera om projektet innan man börjar planeringsarbetet. Sverigedemokraterna anser att byggandet av modulhus och liknande byggnadsformer är en alldeles för kostsam byggnation för att lösa bostadsfrågan för de nyanlända.