Sverigedemokraterna yrkar avslag till Ekotopia. Vi är dock positiva till Horsecenter. | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkar avslag till Ekotopia. Vi är dock positiva till Horsecenter.

Sverigedemokraterna yrkar återigen avslag till projektet ”Ekotopia”. Denna gång i kommunstyrelsen.

Ärende 82

Idé-och markanvisningstävling Hågelby- följduppdrag(KS/2016:259)

Sverigedemokraterna har länge varit för en utveckling av Hågelbyområdet. Vi har själva gett på förslag att Hågelby skall utvecklas till en fornnordisk turistpark. Vi har också sagt att vi gärna ställer oss bakom förslaget Hågelby Horse Center. Det är också det enda av de uppräknade förslagen i tjänsteskrivelsen vi kan ställa oss bakom. Vi förstår att den politiska majoriteten gillar prestigeprojekt, samt att bygga dessa plastparker skulle innebära en ökning av säsongsarbeten i kommunen. Men vi anser inte att en total exploatering av Hågelbyområdet är rätt väg att gå. Under de senaste åren har vi kunnat se flera reportage om plastparker som har gått i konkurs eller haft mycket svårt att hitta finansiering. Vi är oroliga över att samma sak händer i Hågelby, detta då vi kan läsa i tjänsteskrivelsen att merparten av dessa projekt har betygen låg-medel när det gäller ”genomförbarhet”.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget