Sverigedemokraterna yrkar avslag till bygglov för modulhus | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkar avslag till bygglov för modulhus

Samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12

 

Ärende 45 Delegering av beslut till presidiet- Tullinge 19:276(sbf/2016:142)

 

Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom byggandet av modulbostäder. Sverigedemokraterna anser att hela denna procedur har varit ett övertramp mot den kommunala demokratin. Den styrande majoriteten har undvikit att informera de närboende och även övriga politiska partier. Att Sverige har ett stort problem med bostadsförsörjning för flyktingar är ett faktum. Vi måste gå till roten av problemet, inte bygga dessa tillfälliga modulbostäder som riskerar att bli allt annat än tillfälliga. Det är inte vi Sverigedemokrater som drivit denna oansvariga politik som orsakat dessa problem. Vi bifaller inte heller något bygglov för denna typ av bostäder.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget