Sverigedemokraterna yrkar avslag för tennishall | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkar avslag för tennishall

Senaste kommunfullmäktige yrkade Sverigedemokraterna avslag på ett avtal mellan Botkyrka kommun och Tumba Tennisklubb. Även Kristdemokraterna och Tullingepartiet yrkade avslag till detta förslag.

Sverigedemokraterna är positiva till idrott i kommunen och ser gärna att fler idrottsanläggningar byggs, men Tumba Tennisklubb stora skulder skulle avskrivas och avtalet skulle kunna innebära en kostnad på närmare 33 miljoner kronor för Botkyrka kommun.

Sverigedemokraterna står för en ansvarsfull hushållning med skattemedel.

Tidningen ”Södra Sidan” uppmärksammade avslagsyrkandet:

http://www.stockholmdirekt.se/sodrasidan/