Sverigedemokraterna yrkade avslag för idéhuset | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkade avslag för idéhuset

Sverigedemokraterna yrkade under gårdagens kommunfullmäktige avslag för Tullinge idéhus. Vi anser även vi att på lång sikt behövs ett bibliotek i Tullinge men att pengarna just nu bör gå till att renovera miljonprogrammet och liknande projekt.

 

Alliansen samt Tullingepartiet röstade för en återremiss, vi anser att detta inte fyller något annat syfte än att förhala projektet. Därför står vi fast vid vårt avslagsyrkande.

 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/idehuset-i-tullinge-stoppades-tillfalligt-av-samlad-opposition/aRKocz!zqf04VNQiRUyOXMapCTX8Q/