Sverigedemokraterna yrkar avslag till ”jämlikhetsdata” | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna yrkar avslag till ”jämlikhetsdata”

Ärende 81 Jämlikhetsdata i Botkyrka kommun (KS/2015:244)

 

 

Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom förslaget om jämlikhetsdata. Vi har mycket svårt att se hur användbar data kan införskaffas via dessa anonyma enkäter. Att samla ihop hur människor definierar sig själva kan vara problematiskt och det kan vara svårt att sammanställa dessa typer av undersökningar till något som faktiskt är användbart i praktiken.

 

Sverige är i många fall ett föregångsland när det gäller människors rättigheter, i tjänsteskrivelsen kan vi läsa att kommunen kommer registrera människors hudfärg och religion. Det kan aldrig komma något positivt från denna typ av registrering. Att dela upp människor på detta sätt anser vi inte vara ett steg framåt när det gäller mänskliga rättigheter och diskriminering, snarare tvärtom det är ett steg bakåt.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget