Sverigedemokraterna tar ställning mot böneutrop i Fittja | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna tar ställning mot böneutrop i Fittja

I slutet av vecka 39 nåddes vi Sverigedemokrater av ryktet om att böneutrop skulle tillåtas i Fittja, ett rykte som ganska snart antog formen av en stormflod innehållande upprörd E-post och telefonsamtal. Felaktiga uppgifter var också i omlopp, men klart är att två nämnder i Botkyrka kommununderkänt det tidigare förbudet mot böneutrop från 90-talet. Orsaken till förbudet sägs vara miljömässiga. På Botkyrkas hemsida skriver Peter Nyberg en kort information med rubriken ”Botkyrka kommun har inte tagit ställning för eller emot böneutrop”, – det har däremot SD. Vi är starkt avvisande till införandet av ett nytt kulturellt inslag i vårt land som starkt påverkar vår kulturella miljö i en främmande riktning.

Fittja Moskén

 

Sverige har historiskt varit präglat av kristendomen, där vi de senare 50 åren också upplevt en stark sekularisering av samhället. Att tillåta böneutrop är en stark signal om en kursändring både från vår kristna tradition och den allmänna sekularisering som främst vänstern under 1900-talet drivit på. Desto allvarligare anser vi denna kursändring är när den representeras av en religion som inte delar västerländska värderingar i frågor som jämställdhet och demokrati. Självklart är vi för religionsfrihet, men böneutrop är inte en nödvändig del i utövandet av islam, utan tjänar mer som en religiös markör. En del jämför böneutrop med de kristna klockringningarna, i religionsfrihetens namn. Alla vet dock att klockringningarna snarast är en historisk accepterad restpost, som vore omöjlig att införa i dag. Dessutom är klockringningarna en kulturell och religiös markör som minner oss om vår historia, på samma sätt som böneutrop är just detta i andra delar av världen. Vi Sverigedemokrater säger därför bestämt nej till att tillåta böneutrop i Fittja.