Sverigedemokraterna lämnar in förslag i samhällsbyggnadsnämnden | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna lämnar in förslag i samhällsbyggnadsnämnden

NÄMNDINITIATIV (LEDAMOTSINITIATIV) 2017-10-17 Samhällsbyggnadsnämnden

Utvecklingen av Hågelby.

Sverigedemokraterna yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

Sverigedemokraterna har under hela processen med utveckling av Hågelbyområdet förordat dels utveckling av järnåldersbyn till en fornnordisk park, samt dels skapandet av ett nationellt och internationell ridcentrum. Vi har varit starkt kritiska och emot det vinnande förslaget i ide- och markanvisningstävlingen, Ekotopia, och erfar med tillfredsställelse att detta alternativ numer avfärdats.

Ridsporten är stor och växande i Sverige. Utövarna är framgångsrika och uppmärksammade även internationellt. Stora evenemang, som nyligen EM i Göteborg, Falsterbo Horse Show, Sweden International Horse Show på Friends Arena/Globen m.m. anordnas frekvent med stor uppmärksamhet och stort publikintresse. Hågelby och Botkyrka skulle kunna nå stor nationell och internationell uppmärksamhet och gott PR-värde om ett ridcenter skapades på Hågelby, som dessutom med byggnation och omgivningar passar utmärkt för ett internationellt centrum.

Kommunalt skulle ett ridcentrum förutom PR för kommunen på ett utmärkt sätt bidra till möjlighet för både meningsfull aktivitet för kommunens både vuxna och unga kvinnor samt arbetsmöjligheter. Sådana aktivitetsmöjligheter för speciellt unga kvinnor råder det stor brist på i kommunen, och just intresset för hästsporten är dominerad av unga kvinnor.

Sverigedemokraterna yrkar därför

att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

Per Ahlin Sergius Himmelving