Sverigedemokraterna är i dagsläget tveksamma till projektet ”Prästviken” | Sverigedemokraterna Botkyrka

Sverigedemokraterna är i dagsläget tveksamma till projektet ”Prästviken”

De senaste månaderna har Södra Sidan rapporterat om projektet ”Prästviken”. Ett bostadsprojekt som skulle innebära 500 nya bostäder då fälten kring Botkyrka-kyrka skulle byggas över. Sverigedemokraterna är i dagsläget mycket tveksamma till  projektet då vi till fullo håller med länsstyrelsens bedömning. Vi måste vara försiktiga med vårt kulturarv, har vi en gång förstört det kan det aldrig återfås.

 

http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/prastviken-far-underkant-av-lansstyrelsen/aRKocz!HYsUfbXPy2J9BNatTNLqA/