SD Botkyrkas debattartikel i sin helhet | Sverigedemokraterna Botkyrka

SD Botkyrkas debattartikel i sin helhet

Använd inte skolbarn som politiskt verktyg

Det är sällan man verkligen hoppar till i stolen när man läser dagens nyhetsflöde. Detta då vi med åren varit med om rätt mycket i landet som alltid skall vara i framkant när det gäller globalisering och att anpassa sig till nya tider (läs idétrender).

När kommunalrådet och S-ordföranden i Botkyrka frejdigt talar om att bussning av elever från Alby och Fittja till Falkbergsskolan i Tullinge sker för att SD fick för höga siffror i skolvalet 2010 satte vi faktiskt kaffet i halsen.

Vi Sverigedemokrater är emot bussning av skolelever, speciellt då vi har något som kallas fritt skolval. Dock kan det finnas en hel del till synes legitima orsaker för att socialdemokrater vill bussa elever från skolor i utanförskapsområden till mer traditionella områden. Man kanske vill förbättra integrationen eller språkkunskaperna hos eleverna eller något annat.

Men i Botkyrka sker alltså bussningen för att få ned stödet för ett politiskt parti, ett parti som nu är riksdagens tredje största och vars politik de övriga dominerande partierna kopierar friskt. Ja, till och med Socialdemokraterna själva har ändrat sin immigrationspolitiska kurs kraftigt åt SD-hållet.

Vi måste ställa oss den allt överskuggande frågan. Vad är orsaken till att använda kommunala skattepengar till bussning av skolelever? Eftersom Socialdemokraterna själva stramat åt immigrationsströmmen med 90 till 95 procent kan det inte vara immigrationspolitiken. SD står uppenbarligen till vänster om Moderaterna i ekonomisk politik. Och vi har ännu inte hört att Socialdemokraterna bekämpat Moderaterna med bussning av skolelever. Är det för att behålla mandat, pengar och positioner som man använder sig av skolelever för att bekämpa SD?

Östlin talar om ”värdegrund” i Aftonbladets intervju. SD använder sig inte av det något överutnyttjade begreppet ”värdegrund” lika ofta som de tydligen moraliskt överlägsna socialdemokraterna.

Oavsett detta ingår det inte i vår värdegrund att använda skolelever som politiska verktyg. Vi vill att skoleleverna lär sig läsa, räkna och uppföra sig åtminstone acceptabelt mot varandra på rasterna. Att använda barn och ungdomar på det sätt majoriteten i Botkyrka gör för att bekämpa politiska partier är fjärran från vår något ödmjukare ”värdegrund”.

Robert Stenkvist, ledamot KF Botkyrka samt ledamot i riksdagen, utbildningsutskottet.

Östen Granberg, gruppledare i SD Botkyrka

Fotnot:Sverigedemokraterna Botkyrka ökade från 3 till 5 mandat mellan valen 2010-2014