SD Botkyrka yrkar avslag till modulbostäder vid Tumba gymnasium | Sverigedemokraterna Botkyrka

SD Botkyrka yrkar avslag till modulbostäder vid Tumba gymnasium

Ärende 126 Tillfälliga bostäder i Tumba (KS/2016:435)

 

Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom byggandet av modulbostäder vid Tumba gymnasium. Sverigedemokraterna deltog vid informationsmötet, de närboende verkade oroliga över byggandet av modulbostäder. Vi precis som de medborgare som besökte mötet ser ett visst problem med att placera dessa bostäder intill en gymnasieskola. Aktiviteten som uppstår nära skolområdet kan få en negativ effekt på elevernas trygghet.

 

Sverigedemokraterna vill inte bygga dessa tillfälliga modulbostäder som riskerar att bli allt annat än tillfälliga. Det är inte vi Sverigedemokrater som drivit denna oansvariga politik på riksnivå. Vi bifaller inte heller denna typ av bostäder.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget