SD Botkyrka ensamt parti att yrka avslag till utökad mottagning av nyanlända | Sverigedemokraterna Botkyrka

SD Botkyrka ensamt parti att yrka avslag till utökad mottagning av nyanlända

Under dagens kommunstyrelsemöte var vi ensamt parti att yrka avslag till utökad mottagande av nyanlända. Alla andra partier som är representerade i kommunstyrelsen ville utöka kommunens mottagande.

 

Ärende 152 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända(KS/2015:151)

 

 

Det råder inga som helst tvivel att Botkyrka som kommun har tagit sitt ansvar när det gäller Sveriges flyktingmottagande. I dagsläget tar det 5-7 år för Botkyrkas ungdomar att få en hyresrätt , att då frigöra fler lägenheter för mottagandet ser vi som oacceptabelt.

Trycket gällande arbetslösheten i Botkyrka kommer att fortsätta öka, trots att den redan är på en alldeles för hög nivå i kommunen. Detta leder till att kommunen, som måste bära kostnaderna för flykting-mottagandet, tvingas göra besparingar på sin normala verksamhet för att bekosta flyktingmottagande. Att i en sådan situation fortsätta ta emot flyktingar och nyanlända är direkt oansvarigt gentemot skattebetalarna.