SD Botkyrka ensamt parti att yrka avslag till flyktingboenden | Sverigedemokraterna Botkyrka

SD Botkyrka ensamt parti att yrka avslag till flyktingboenden

Under dagens extrainsatta KS var SD Botkyrka ensamt parti av alla representerade att yrka avslag till kommunstyrelsens förslag om boendeplatser för asylsökande.

 

De platser som har givits på förslag att omvandlas till asylboenden är:

-Fittja Gård

-Alby Gård

-Lida Friluftsgård

-Delar av våning 2 Botkyrka kommunhus

 

nedan följer vårt yrkande:

Kommunstyrelsen 2015-10-13

 

Ärende 204 Tillfälliga boendeplatser för asylsökande (KS/2015:710)

 

Sverigedemokraterna anser att förslaget är oacceptabelt samt något vi aldrig kan ställa oss bakom, stora kostnader för skattebetalarna och ovärdigt ur ett medmänskligt perspektiv gör att Sverigedemokraterna anser förslaget ogenomtänkt och något som beslutas i panik.

 

Det är inte vår politik som skapat denna situation och det finns tyvärr heller inget i dagsläget som tyder på att detta endast kommer röra sig om tillfälliga lösningar för flyktingmottagandet i kommunen.

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi avslag till förslaget