SD Botkyrka angående kommunens utbetalningar till Ibn Rushd | Sverigedemokraterna Botkyrka

SD Botkyrka angående kommunens utbetalningar till Ibn Rushd

Våra partikamrater i Göteborg har lyckats att frysa bidragen till islamistiska Ibn Rushd. Det här är något som vi i Sverigedemokraterna Botkyrka också planerar att verka för i kommunen.

Ibn Rushd får årligen stora summor i bidrag av Botkyrka kommun men problemet med Ibn Rushd sträcker sig långt över att de erhåller ekonomiskt stöd. Myndighetsrapporter har visat att föreningen är toppstyrd och har bjudit in kända antisemiter, homofober och jihadister samt visat på radikal islamism. Det är uppenbart att detta är en förening som bidrar till samhällssplittringen och något som skattebetalarna tvingas att finansiera.

Sverigedemokraterna Botkyrka vill därmed:

-Att Botkyrka kommun inte ger några former av ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd
-Att Botkyrka kommun återkräver tidigare års utbetalningar för felaktigheter

Detta kommer vi att lyfta i kommunfullmäktige och vi hoppas att få stöd från de andra partierna.