Parlamentariskt arbete | Sverigedemokraterna Botkyrka

Parlamentariskt arbete

2011-10 Motion – ambulerande valövervakare (SD)

2012-10 Motion – Folkomröstning angående böneutrop i moskén i Fittja (SD)

2012-11 Motion – Nyckelfri hemtjänst (SD)

2012-11 Motion – Nyckelfri hemtjänst (SD)

2013-04 Motion – Angående renhållning av parker och gångvägar (SD)

2014-01 Motion – Avseende solenergi i Botkyrka kommun (SD)

2014-02 Motion – Bevara ridstallet i Hågelby (SD)

2015-12 Motion – Utred antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan

2015-05 Motion – Nyrekrytering i Botkyrka (SD)

2015-04 Motion – Inför föreningsdagar i Botkyrka kommun (SD)

2015-04 Motion – Inför en studiedag inom näringslivet för Botkyrka politiker och tjänstemän (SD)}

2015-04 Motion – Förläng öppettiderna för rådgivning på nyföretagarcentrum (SD)

2017-06 Motion – Bygg infartsparkeringar_hus i Hallunda_Norsborg (SD)

2018-03 Motion – Ny version – Återvandringskontor _ Inrätta en återvandringstjänst (SD)

2018-03 Motion Gratis gymkort_friskvård till 70+ (SD)

2018-08 Motion – Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD)

2018-02 Motion – Kostnader för tolkar i Botkyrka (SD)

2018-08 Motion – Utveckla klätterområdet vid Tullinge Strand (SD)

2018-09 Motion – Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer (SD)

2019-01 Motion – Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter (SD)

2019-02 Motion – Inför tygskärmar på försök i Botkyrka kommuns skolor för att öka studieron (SD)

2019-04 Motion – Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)

2019-04 Motion -Installera nätanslutningar och laddstationer för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD)

2019-06 Motion- Krisberedskapsutbildning i grundskolan (SD)

2019-10 Motion – Utökad säkerhet på parkeringar för att stävja bilbränder (SD)

2019-04 Motion – Uttalande om återvändande IS-terrorister och uppdrag till nämnder och styrelser med anledning av detta (SD)