Parlamentariskt arbete | Sverigedemokraterna Botkyrka

Parlamentariskt arbete

Motion – Inför förbud mot aktivt och passivt tiggeri i kommunens lokala ordningsstadgar.