Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 7

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Robert Stenkvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 204 72 53

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Martin Inglot

martin.inglot@sd.se
Tel: 070 204 72 53

 • Motion E-sportcenter

  Av sebastian.lindqvist den 15 januari, 2018
  0

  Idag lämnade Sverigedemokraterna Botkyrka in nedanstående motion:

  Motion

  Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka

  Sverigedemokraterna vill utöka valmöjligheterna när det gäller ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen. E-sport är den snabbast växande sporten i Sverige och skulle bli ytterligare ett sätt att hålla ungdomarna borta från kriminalitet.

  Med 20-40 datorer skulle vi kunna aktivera ett flertal ungdomar som är spelintresserade men även de som endast är åskådare. Sverigedemokraterna anser att om Botkyrka inrättar ett e-sportcenter så skulle det sätta Botkyrka på kartan bland ungdomar i närliggande kommuner.

  Kommunen skulle kunna omvandla en av sina fritidsgårdar till ett e-sportcenter, eller varför inte det lågbesökta mångkulturellt centrum?

  .

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  Att Botkyrka kommun verkar för att inrätta ett E-sportcenter

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Sebastian Lindqvist

 • Andra kallelsen årsmötet

  Av sebastian.lindqvist den 6 januari, 2018
  0

  Ikväll går andra kallelsen samt handlingar till årsmötet ut via mail.

   

  Vill du få dessa handlingar postade eller mailade till dig så mailar du till:

   

  Botkyrka@sd.se

   

  Glöm inte uppge medlemsnr!

 • Ej publicerad debattartikel

  Av sebastian.lindqvist den 11 december, 2017
  0

  Botkyrkadirekt ville inte publicera vår debattartikel, så här kommer den:

   

  Botkyrka sämst i länet när det gäller matkollen

   

   

  Livsmedelsverket bedömer att över en halv miljon människor årligen drabbas av matförgiftning i Sverige. Vi Sverigedemokrater anser därför att samhälle och myndigheter måste göra mer för att minska denna siffra. Matförgiftning kan bero på olika orsaker, men ofta är det på grund av bristande hygien eller temperatur för födoämnen i något led, dvs. vid tillverkning, under transport, hos detaljist eller ute i hushållen.

  För hushållens del gäller det naturligtvis att myndigheterna löpande informerar medborgarna om grundläggande livsmedelshantering för ett minska risken att drabbas av förgiftning, vilket vi anser kan göras betydligt bättre. När det kommer till produktions- och handelsleden, så har även myndigheterna ett tillsyns- och inspektionskrav för att säkerställa så att konsumenterna ska erbjudas säker mat när de handlar. Då Botkyrka kommun sedan länge är den kommun i Stockholms län med högst andel livsmedelsdetaljister som har inspektionsanmärkning, har vi Sverigedemokrater under flera års tid haft förslag i vår budget att utöka kontrollerna och också samordna inspektioner med andra myndigheter, men detta har varit helt utan intresse för den rödgröna majoriteten. Därför lade vi en motion om att utöka livsmedelskontrollerna och att publicera resultaten av dessa inspektioner på kommunens hemsida, så att våra innevånare har möjlighet att fatta egna köpbeslut utifrån hur de olika verksamheterna sköts (likt hur man gör i exempelvis Stockholms stad). Denna motion behandlades under kommunfullmäktige i september i år och man kan ju tycka att övriga partier då skulle ha tagit sin uppgift att måna om kommuninnevånarnas hälsa på allvar, men det var förutom oss Sverigedemokrater, endast ett annat parti som biföll förslaget, vilket innebär att Botkyrka kommun även fortsättningsvis ter sig anse att det är viktigare att ödsla resurser på ogenomförbara projekt likt Tullinge idéhus och Ekotopia i Hågelby än att lägga ett i sammanhanget marginellt ytterligare anslag för att värna sina invånares hälsa.

   

  Östen Granberg, gruppledare SD Botkyrka                               Sebastian Lindqvist, ordförande SD Botkyrka

   

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!

 • årets budget

  Av sebastian.lindqvist den 20 november, 2017
  0

  Den 23 november går årets budgetdebatt av stapeln. Sverigedemokraterna Botkyrka har lagt nedanstående förslag:

   

  Yrkande

  Sverigedemokraternas förslag till beslut:

  att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

  att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

  att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

  att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

  att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

  Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

  att få fler i arbete – egenförsörjning.

  att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

  att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

  att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

  att projektet ”Prästviken” inte genomförs

  att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

  att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

  att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

  att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

  att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

  att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”

  att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

  att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

  att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

  att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

  att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

  att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

  att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

  att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

  att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag