Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 51

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Sverigedemokraterna Botkyrka

Vi verkar för:

 • En tryggare kommun
 • Ordning och reda i skola
 • Totalstop av slöseri med skattemedel
 • Att rättigheter också innebär skyldigheter
 • Ett starkare näringsliv

  Läs mer om vår politik i våran budget och parlamentariskt arbete.

 • Gymnasieungdomar i Botkyrka frågar om SD:s politik – del 1

  Av Admin den 9 maj, 2009
  0

  Gymnasieungdomar från Tumba Gymnasium frågade om SD:s politik under vintern. De gjorde ett arbete kring de olika partiernas politik. En rad frågor kom också in till SD Botkyrka. Dessa frågor är av allmängiltig art och fler ungdomar än de som ställde frågorna är förmodligen intresserade av svaren. Just därför lägger vi ut dem på denna sida. P.g.a. utrymmesskäl och att frågorna blev många så är vi tvungna att lägga ut dem i två delar. Här kommer del 1, håll till godo.

  1. Varför valde du att bli sverigedemokrat?

  Jag var besviken på de etablerade riksdagspartierna. Det fanns alltid några frågor jag sympatiserade med i varje parti, men i väldigt viktiga frågor så kunde jag inte sympatisera med dessa etablerade partier. Dessutom gick dessa riksdagspartier ihop i viktiga frågor så vi väljare kunde inte göra vår röst hörd i just dessa viktiga frågor, de satte helt enkelt demokratin ur spel. Det gällde frågor som pensionen, flyktingpolitiken, kriminalpolitiken och EU.

  2. Har Sverigedemokraterna några särskilda värderingar som du tycker är särskilt bra för samhället, eller bara i allmänhet?

  Ja, det är främst Äldrepolitiken, flyktingpolitiken, skolpolitiken, EU politiken och kriminalpolitiken.

  3. Vad skulle du säga är Sverigedemokraternas viktigaste fråga?

  Jag kanske förvånar en del Sverigedemokrater också med mitt svar, men den viktigaste frågan är nog trots allt demokratifrågan. Vi måste vitalisera vår demokrati med yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Vi måste bryta de tabun vi har och den politiska korrekthet som präglar det politiska Sverige i dag.

  4. Nu när den svenska ekonomin har gått in i en lågkonjunktur, vad skulle vara er lösning för att få ekonomin på fötter igen?

  Vet ej, tyvärr. Nog samma dilemma för alla partier. Moderaten och finansministern Anders Borg, sade att direktörernas bonus har spelat in i hur våldsam krisen blev. Det blev en liten chock för mig att höra det. Jag skulle vilja att mitt parti tog upp den tråden. Men vet inte om de hunnit än.

  5. Varför säger ni nej till EU?

  Opss…stor fråga, och inte min specialfråga. EU kommer definitivt att urholka vår inhemska demokrati, fler beslut kommer att tagas i Bryssel, färre i vårt land. Det stiftas en massa lagar och regler som inte är bra eller vettiga får vårt land, om ens något land, vi kan inte värja oss från sådana ibland rent korkade beslut. Det är också mycket det politiska och ekonomiska etablissemangets EU vi ser. Det är också de grupperna som tydligast stöder EU. I mångt och mycket förlorar Sverige på andra nya medlemsstaters bekostnad, inom EU, vår avgift är en 30 miljarder, vi får tillbaka en del, men det vi får tillbaka är inte alltid på områden vi vill. Jag själv blir allt mer kritisk till EU.

  6. Vad skulle vara ert första agerande för att minska på den ökande brottsligheten?

  Ändrad skolpolitik, kriminalpolitik och en annan paradigm i samhället, lyfta upp etik och moral. På skolpolitiken finns det oerhört mycket att göra, även för mitt parti. Jag tror och hoppas att mitt parti kommer att föra fram kraftiga förslag inom skoldans område framöver. Jag är själv villig att ställa upp och arbeta för ett skolpolitiskt program. Min fasta tro, som arbetar inom skolan, är att valfrihet kanske inte är den allra viktigaste frågan i en skola som brottas med oerhörda problem just nu. För övrigt kan ni läsa om vårt skolpolitiska program här: http://www.sverigedemokraterna.net/asikt_id.php?action=fullnews&id=239

  7. På Sverigedemokraternas hemsida står det att ni är det ända partiet som kan sänka skatterna, hur skulle ni gå till väga för att lyckas med det?

  Det står väl att det är det enda parti som kan sänka skatterna med bibehållen välfärd? Ja det finns ju en del svarta hål som pengarna rinner rakt igenom, som gör statskassan svagare. En vansinnig flyktingpolitik t.ex. och en del andra saker som kan te sig lite märkliga. Bidrag till forskning angående trumpetens genus är inget jag vill lägga skattepengar på t.ex.

  8. Ni får ofta höra att ni är ett rasistiskt parti, vad tycker du om det?

  Jag vill först säga att ingen har kallat mig det personligen. Ingen som känner mig skulle någonsin få för sig att kalla mig något sådant. Att partiet kallas för sådana epitet tycker jag är fruktansvärt orättvist. Det finns inget i programmet eller politiken som är rasistiskt. De enda vi i princip klagar på är helyllesvenska politiker, som tar knasiga beslut. Immigranter följer ju bara de signaler och regler våra svenska politiker sätter upp. Sd vill i princip ha samma politik som våra nordiska grannländer på aktuella områden. Inte kallas hela Finland för rasistisk? Ändå skulle Sd:s politik vara generösare än Finlands flyktingpolitik. Vi vill ha samma politik som t.ex. Danmark och Island, hur kan man då kalla oss för rasistiska? Flyktingpolitiken har förövrigt inget med rasism, ras eller religion att göra, det är ett politikerområde som de andra områdena. Varje nation bestämmer över sin politik, så har det alltid varit.

  9. Finns det överhuvudtaget något som kan stämma med det påståendet?

  Det kan såklart finnas enstaka medlemmar med rasistiska tendenser. Det är dock medlemmar utan inflytande och som håller till i utkanterna av partiet. Vi minns ju ”valstugereportaget” som Janne Josefsson gjorde. Han upptäckte en del moderater med rasistiska tendenser. I en valstuga från Sd kan du inte hitta något sådant, det skulle förvåna mig oerhört, uteslutningen skulle gå i expressfart, jag lovar. Skulle ni träffa de medlemmar vi har här i södra sthlm skulle ni nog bli förvånade hur hyggliga människor det var. Även i övriga distriktet så finns det väldigt många fina människor som aldrig i livet skulle se ner på en annan människa, av någon orsak alls. I partiprogrammet finns såklart inget sådant.

 • Utbildning och medlemsdag i Södertörn

  Av Admin den 26 april, 2009
  0

  Under söndagen den 26e så kom Jens Leandersson upp till södra Stockholm och hade en utbildnings och medlemsdag för Stockholms distrikt. Utbildningen bestod i huvudsak av mediaträning i intervjuteknik och enskilt framförande. Vi hade vana mediamänniskor med under träningen som satte medlemmar på svåra prov. Det var en mycket nyttig och uppskattad lektion i medieteknik.

  Medlemsmötet rörde vilken samtalskultur som skall råda inom partiet och hur vi skall skola in nya medlemmar. Diskussionerna gick på högvarv och många nyttiga åsikter kom fram under detta möte som mestadels skedde under ganska fria former. Vi pratade också om hur vi skall lyckas i valet 2010. Där kom också många nyttiga synpunkter fram. Avslutningsvis var mötet uppskattat och nyttigt och vi vill rikta ett tack till Leandersson som ständigt bidrar med sina kunskaper till gagn för partiet i Stockholm.

 • Huddingedagarna

  Av Admin den 26 april, 2009
  0

  I Huddinge centrum var det under helgen (23e-24e) de s.k. Huddingedagarna. På lördagen deltog även representanter för Västra Södertörn. Vi som var där kan vittna om mycket trevliga dagar där en hel del människor kom fram och pratade med ståndet där Sverigedemokraterna höll till. Vädret var jättefint och de flesta flanörer under dessa dagar var på ett mycket gott humör. Vi passade även på att dela ut ett par hundra nummer av SDK Stockholm speciel, som i det fina vädret gick åt som smör i solsken.

 • Glad påsk!

  Av Admin den 11 april, 2009
  0

  Vi i SD-Västra södertörn önskar alla medlemmar och sympatisörer en glad påsk!

 • Framtida Tumba centrum

  Av Admin den 7 april, 2009
  0

  På dialogforum presenterade Citycon, som äger Tumba centrum, planerna på ett framtida Tumba centrum. Enligt den modell som Citycon presenterade skall hela busstorget glasas och byggas in. Enligt Anna Holm ser kommunen behov av nya handelsytor, dessutom vill man förbättra tryggheten i Tumbaområdet. Just tryggheten nämns flera gånger i informationsbaldet ”Pejl på Tumba”.

  Det är inget fel i att bygga så att tryggheten blir så stor som möjligt för medborgarna naturligtvis. Men att bara försöka bygga bort otrygghet och brottslighet går naturligtvis inte. Det måste till åtgärder från samhällets alla instanser för att uppnå verklig trygghet. Det behövs aktiva insatser från kriminalvård, polis, lagstiftande instanser, skolor samt ett aktivt signalerande från hela samhället om vad som är rätt och fel. Det finns en tendens att kringå jobbiga och känsliga åtgärder för att i stället ”bygga bort” problemen eller röja buskar och träd.

  Vad gäller handelsytor så är det tveksamt om det behövs mer än vad som redan finns av sådana ytor. Snarare har de affärsföretag som redan finns ibland svårt att få det att gå runt.