Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 50

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Västra Södertörn bildat

  Av Admin den 10 maj, 2008
  0

  Vid ett årsmöte 10 maj 2008 bildades kommunföreningen Västa Södertörn. Kommuner som ingår i denna förening är Botkyrka, Salem, Nykvarn och Södertälje. Anledningen till sammanslagningen av dessa kommuner till en förening är att tillsammans blir vi starkare och vi kan hjälpas åt.

  Ordförande för mötet som hölls i Botkyrka var Johan Rinderheim. Styrelsen som valdes var:

  Ordförande: Robert Stenkvist

  Vice ordförande: Christofer Jonsson

  Sekreterare: Tommy Hansson

  Ledamöter: Ingemar Ljung, Thomas Lövgren, Marianne A.

  Suppleanter: Boris Trivunovic, Anders Berglund

  Revisor: Oscar Sjöstedt

  Revisorsuppleant: Arnold Boström

  Valberedare: Roger Hedlund

  Lokala frågor som diskuterades var utbyggnaden av Hågelby, den kontaminerade marken vid nybyggnationen F18, eventuell delning av Botkyrka kommun samt kommunens prioritering i sin verksamhet.

  Stämningen var god med en del skratt emellanåt. Alla deltagare var entusiastiska inför framtiden och alla var beredda på att kavla upp ärmarna inför framtiden.

  Synpunkter på de lokala frågor som nämndes här kan e-postas in på e-postadress botkyrka@sverigedemokraterna.se både medlemmar och ickemedlemmar kan lämna sina synpunkter på de lokala frågorna på denna e-postadress.

 • Utbildningsresa för Stockholmare

  Av Admin den 15 november, 2007
  0

  Den 10 november arrangerades en utbildningsdag på Viking Line. Den arrangerades för Stockholmare som är i startgroparna för att dra igång lokalavdelningar.

  Utbildningen var inriktad på organisation och fullmäktigearbete. Jonas Åkerlund föreläste om fullmäktigearbete och vad som kan vara bra att veta inför lokala kandidaturer ute i kommunerna.

  Roger Hedlund gav tips kring hur man bygger upp en lokalavdelning, Erik Almqvist berättade om det nya Sverigedemokratisk Ungdom och vad de har för planer för Stockholm.
  Fler utbildningsdagar och träffar för lokalavdelningar i Stockholm kommer att äga rum. Är du intresserad av att vara med och bygga partiet, kontakta oss.


  Här ses några samtala i väntan på att kliva av båten.


  Tre av deltagarna som var med under utbildningen.


  Jan och Robert under en paus.


  Roger Hedlund och Jonas Åkerlund i en diskussion om lokalpolitiken.

 • Sammanfattning En ko

  Av Admin den 26 oktober, 2007
  0

  Sammanfattning
  En kort sammanfattning av våra viktigaste frågor.
  » Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

  Principprogram
  Sverigedemokraternas Riksårsmöte antog enhälligt den 4 maj 2003 partiets nya principprogram. Ändringar av programmet antogs vid riksårsmötet den 8 maj 2005.
  » Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

  Handlingsprogram
  Handlingprogrammen har antagits av sverigedemokraternas Riksårsmöten. Partiet håller på att ta fram nya handlingsprogram inom samtliga samhällsområden.
  » Läs mer (länk till Sverigedemokraterna riks)

  Beställ gratis information
  Du kan beställa ett gratis informationspaket från partiet. Paketet innehåller presentationsmaterial om partiet och dess företrädare.
  » Beställ gratis informationspaket (länk till Sverigedemokraterna riks)

 • 2008-05-18 Kommune

  Av Admin den 28 augusti, 2007
  0

  2008-05-18

  Kommunerna Botkyrka, Salem, Nykvarn och Södertälje har slagit sig ihop och bildat kommunföreningen Västra Södertörn.

  Robert Stenkvist kontaktperson för Västra Södertörn.

  Vill du vara med och bygga upp en verksamhet för Sverigedemokraterna i Botkyrka? Hör av dig till oss.

  Kontakta oss på följande adresser:
  Tel tider: 18.00-21.00
  070-307 22 71

  E-post: botkyrka@sverigedemokraterna.se
  Box 6787, 801 74 Gävle

 • Botkyrka tar steg mot lokalavdelning

  Av Admin den 28 augusti, 2007
  0

  Den 26 augusti samlades medlemmar boende i Botkyrka med syftet att
  dra igång en lokalavdelning.

  Bland deltagarna fanns en samlad vision om en förändring av politiken, samtidigt som intressenterna visade sig komma från helt spridda bakgrund. Mötet ägde rum i en trevlig kvarterslokal där de samlade först lärde känna varandra för att sedan utbyta erfarenheter och diskutera samhällsförändringen. Roger Hedlund, tillförordnad distriktsstödjare och Margareta Sandstedt, partistyrelsen var inbjudna att delta på mötet. Roger Hedlund och Margareta Sandstedt lade fram tankar kring hur man kan få verksamheten att komma igång och vilka områden som är viktiga att arbeta med för att etablera sig.

  Diskussionerna blev livliga vilket gjorde att man på ett naturligt sätt kände behov av att fastställa en organisation. Nästa möte har redan planerats in som en tänkt uppföljning där de mer praktiska bitarna
  kommer att läggas på plats. Botkyrkaborna kommer nu därför inom kort att få material i sina brevlådor i form av senaste SD kuriren.
  Energin i den nyblivna lokalavdelningen är på topp och alla som är intresserade av att vara med och driva fram Sverigedemokraterna i Botkyrka är välkommen att kontakta oss.


  Här ses lokala medlemmar diskutera framtida lokalavdelning.