Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 5

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Robert Stenkvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 204 72 53

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Martin Inglot

martin.inglot@sd.se
Tel: 070 204 72 53

 • Botkyrka kommun måste verka för återvandring

  Av sebastian.lindqvist den 5 mars, 2018
  0

  Idag lämnade vi in nedanstående motion:

   

  Motion

  Återvandringskontor/inrätta en återvandringstjänst

  I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Migrationsverkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Efterfrågan är stor när det gäller att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen men vet inte hur, där har Botkyrka kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa bättre förutsättningar för invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Många som har invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta beror många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer.

  Återvandring anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer och det skapar också en mindre belastning på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt. Kommunen bör genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring och detta kan exempelvis ske genom brevutskick och möten. Sverigedemokraterna föreslår att frågan för ett återvandringskontor och dess uppdrag ska utredas. Ett återvandringskontor skulle kunna innehålla lättillgänglig information för de som vill återvandra, kommunen skulle även kunna anställa en tjänsteman som är behjälplig dessa personer. Förslagsvis skulle återvandringskontorets funktioner finnas i kommunens medborgarkontor eller i kommunhuset.

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor/återvandringstjänst i kommunen

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak

 • Alliansen drömmer om att styra Botkyrka utan Sverigedemokraterna

  Av sebastian.lindqvist den 27 februari, 2018
  0

  Idag kan vi läsa om Jimmy Bakers drömmar om att styra Botkyrka utan Sverigedemokraterna. C(1 mandat) , L(2 mandat) vägrar nämligen ingå i en koalition där Sverigedemokraterna ingår. Hårda krav från partier som representerar få Botkyrkabor.

  Vi kommer inte släppa igenom en alliansstyrd kommun utan att få något i gengäld, vi kommer kräva presidieposter mm. Om alliansen inte accepterar det kommer vi begära proportionella val.

   

  Vårt förslag är att vi istället satsar på att SD-M-Tup-KD skall styra kommunen gemensamt.

 • Tumba skogs öde avgörs på Torsdag

  Av sebastian.lindqvist den 20 februari, 2018
  0

  Under tidig förmiddag besökte Robert Stenkvist, Sebastian Lindqvist och Östen Granberg Tumba skog. Under lång tid har Sverigedemokraterna varit ensamma motståndare till bebyggelse i detta område.  Den bygghets som finns i Botkyrka måste ta stopp här och vi vädjar till övriga partier att tillsamans med oss avslå detta ärende under torsdagens kommunfullmäktige!

   

 • Motion Tolkar

  Av sebastian.lindqvist den 15 februari, 2018
  0

  Idag lämnade Sverigedemokraterna Botkyrka in nedanstående motion:

  Motion

  Kostnader för tolkar i Botkyrka

  Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln till att kunna bidra till samhället. Vi har förståelse och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige under en kortare tid. Vi anser dock att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

  Det är fullt rimligt att vi utfärdar ett krav att efter 5 års boende i Sverige så får man bekosta sin egen tolk om man inte behärskar svenska. Detta borde även gälla för alla som har fått godkänt under sina SFI studier.

  Vi Sverigedemokrater anser att videotolkning bör användas i största möjliga omfattning för att spara på kostnaderna.[1]

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  -Att den som bott i Sverige  i fem år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. Undantaget om patientsäkerheten kan äventyras.

  Att den som fått godkänd SFI utbildning och vill ha språktolk bekostar detta själv.

  Att när möjlighet finns skall videotolk användas

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak

  [1] http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/videotolk-sparar-manga-miljoner/

 • Gällande Tumba Skog

  Av sebastian.lindqvist den 12 februari, 2018
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/miljopartiets-ovantade-vandning-sager-nej-till-550-nya-bostader-i-tumba-skog/reprbi!NM7fENUjnEg2FSf76eZsnQ/

   

  Sverigdemokraterna Botkyrka har under en längre tid ansett att det skall vara en betydligt lägre byggnadstakt i området, vi har beslutat att yrka på 0 bostäder.

  Nu när det kommer till kommunfullmäktige så anser helt plötsligt TUP och MP att det är en utomordentlig idé. Vi uppskattar såklart att dessa partier tar rygg på oss politiskt.