Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 5

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Vårt yrkande gällande Tumba Skog

  Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  Yrkande

   

  Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-07

   

  Ärende 9 Granskning av detaljplan för Tumba Skog (sbf/2014:553)

   

   

  Sverigedemokraterna har tidigare yrkat på att betydligt färre bostäder skall byggas på området i Tumba skog. Vårt förslag var 225 bostäder något vi anser vara ett betydligt lämpligare antal bostäder för området. Den senaste tiden har vi kunnat läsa i lokaltidningarna att rödlistade svamparter har hittats i området[1]. Vi anser därmed att nämnden måste återremittera detta ärende för att se om det verkligen är lämpligt att bygga i området.

   

   

   

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

   

  Att nämnden återremitterar ärendet för utredning om att undersöka om områdets känsliga djur-och växtliv klarar av att 225 bostäder byggs på området

   

  Om återremissyrkandet faller

   

  Att nämnden avslår förslaget och att inga fler bostäder skall byggas i Tumba skog

   

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

   

  Per Ahlin                                                                                              Sergius Himmelving

  [1] https://mitti.se/nyheter/fordoma-bygget-bostader/?omrade=botkyrkasalem

 • Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beslut-ensamkommande-som-fyller-18-far-stanna-i-botkyrka/repqjE!UpIWA0z5XG2wlqZZKVaOPA/

 • Sverigedemokraterna lämnar in förslag i samhällsbyggnadsnämnden

  Av sebastian.lindqvist den 13 oktober, 2017
  0

  NÄMNDINITIATIV (LEDAMOTSINITIATIV) 2017-10-17 Samhällsbyggnadsnämnden

  Utvecklingen av Hågelby.

  Sverigedemokraterna yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

  Sverigedemokraterna har under hela processen med utveckling av Hågelbyområdet förordat dels utveckling av järnåldersbyn till en fornnordisk park, samt dels skapandet av ett nationellt och internationell ridcentrum. Vi har varit starkt kritiska och emot det vinnande förslaget i ide- och markanvisningstävlingen, Ekotopia, och erfar med tillfredsställelse att detta alternativ numer avfärdats.

  Ridsporten är stor och växande i Sverige. Utövarna är framgångsrika och uppmärksammade även internationellt. Stora evenemang, som nyligen EM i Göteborg, Falsterbo Horse Show, Sweden International Horse Show på Friends Arena/Globen m.m. anordnas frekvent med stor uppmärksamhet och stort publikintresse. Hågelby och Botkyrka skulle kunna nå stor nationell och internationell uppmärksamhet och gott PR-värde om ett ridcenter skapades på Hågelby, som dessutom med byggnation och omgivningar passar utmärkt för ett internationellt centrum.

  Kommunalt skulle ett ridcentrum förutom PR för kommunen på ett utmärkt sätt bidra till möjlighet för både meningsfull aktivitet för kommunens både vuxna och unga kvinnor samt arbetsmöjligheter. Sådana aktivitetsmöjligheter för speciellt unga kvinnor råder det stor brist på i kommunen, och just intresset för hästsporten är dominerad av unga kvinnor.

  Sverigedemokraterna yrkar därför

  att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

  Per Ahlin Sergius Himmelving

 • Det blir inget ”Ekotopia”

  Av sebastian.lindqvist den 29 september, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Botkyrka har i flera år varit ensamma motståndare till det minst sagt märkliga projektet ”Ekotopia”. Återigen fick vi rätt.

   

  https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2017-09-29-marknaden-inte-mogen-for-ekotopia.html

 • Historia under kvällens kommunfullmäktige

  Av sebastian.lindqvist den 28 september, 2017
  0

  Under kvällens(28/9-2017) kommunfullmäktige fick vi för första gången ett bifallsyrkande till en av våra motioner från ett annat parti. Det var Tullingepartiet som biföll nedanstående motion:

   

  Kommunfullmäktige

  2017-01-26

   

  Motion

  Utöka livsmedelskontrollerna

   

  I en tid med tilltagande livsmedels- och märkningsfusk anser vi att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bör utöka antal och omfattning av sina livsmedelskontroller samt skärpa konsekvenserna vid konstaterade avvikelser gällande dessa. Särskilt fokus bör ägnas paketerade livsmedel som saknar svensk innehållsförteckning, då det är relativt vanligt förekommande inom kommunens tillsynsområde. Vi vill också föreslå att resultat av förvaltningens livsmedelsinspektioner offentliggörs på kommunens hemsida i likhet med vad andra kommuner och länder gjort med gott resultat. Publicering i sig utgör ett incitament för respektive företagare att följa gällande lagar och föreskrifter på ett bättre sätt.

   

  Samordnade och även så kallade flygande kontroller med polis och skatteförvaltning är också något som vi i Sverigedemokraterna gärna ser att det utreds förutsättningar för, då det exempelvis i Danmark visat sig vara ett mycket effektivt medel mot otillåten livsmedelsimport, märkning samt hantering. På detta sätt effektiviserar man myndighetsutövningen samtidigt som man minskar påverkan för de olika verksamhetsutövare som kontrolleras, då sådan bara sker vid ett gemensamt tillfälle istället för vid tre.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  Att miljö- och hälsoskyddsnämnden utökar antal och omfattning av sina livsmedelskontroller

  Att konsekvenserna skärps när en avvikelse har konstaterats

  Att Botkyrka kommuns hemsida redovisar resultat av livsmedelsinspektionerna

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                                   Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helén Spaak