Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 4

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.

Ny hemsida

OBS!

Kära läsare

Vi har bytt hemsida och finns på https://botkyrka.sd.nu/

Gå gärna in på den, sedan hittar ni oss under ”lokalpolitik”, där kan ni se våra senaste skrivelser, motioner och yttranden.

Denna sida uppdateras därmed inte längre.

Tack!
Mvh, Styrelsen SD Botkyrka

Sverigedemokraterna Botkyrka

Vi verkar för:

 • En tryggare kommun
 • Ordning och reda i skola
 • Totalstop av slöseri med skattemedel
 • Att rättigheter också innebär skyldigheter
 • Ett starkare näringslivLäs mer om vår politik i våran budget och parlamentariskt arbete.
 • Med anledning utav Covid-19 viruset..

  Av maxmollerstrom den 19 mars, 2020
  0
  • Antalet representanter på nästkommande kommunfullmäktige kommer att minska drastiskt men proportionerligt, för att på så vis minska spridningen utav Covid-19.
  • Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner.

   Mot ovanstående väljer samtidigt:

  • SD Botkyrka överväger att hålla nästkommande kommunfullmäktigegruppmöte på distans.
  • SD Botkyrka har beslutat att ställa in alla inplanerade medlemsaktiviteter på obestämd tid.
 • Replikerande debattartikel i Expressen

  Av maxmollerstrom den 10 mars, 2020
  0
  Debattartikeln finns även att läsa på: https://www.expressen.se/debatt/s-migrationspolitik-ar-ett-cyniskt-dubbelspel/
  
  Sverigedemokraterna Botkyrkas replik från https://www.expressen.se/debatt/lagg-av-nu-jimmie-asylratten-ar-absolut/ 

   

  Socialdemokraterna ljuger än en gång för sina egna väljare och saluför åsikter som står i bjärt kontrast till deras egen förda politik i Botkyrka. Det är uppenbart att Ebba Östlin endast försöker vinna politiska poänger.

  Nyligen röstades det i kommunstyrelsen om ett undantag i EBO-lagen för hela Botkyrka kommun. I spetsen för detta stod Ebba Östlin och propagerade stolt att hon sedan 2006 drivit på denna linje gällande problemen med EBO-lagen.

  Väljarna har förts bakom ljuset

  Det får onekligen Socialdemokraterna att framstå som ett extremt splittrat parti för väljarna. Socialdemokraterna på riksnivå spelar ett liknande spel med väljarnas känslor. De gick faktiskt till val på en betydligt mer strikt migrationspolitik än vad de sedan fört i regeringsställning. De som hade förväntat sig den politik Socialdemokraterna proklamerade vitt och brett inför valet har blivit förda bakom ljuset. Att ljuga för väljarna är varken att ”jobba” eller att ”ta ansvar”.

  Det tragiska i detta är att politiska partier i olika konstellationer drivit en migrationspolitik som i grunden omdanat det svenska samhället, skapat utsatta områden, gjort samhället otryggt och eroderat vårt gemensamma välfärdssamhälle. Ansvariga politiker har gjort allt detta som representanter för svenska folket utan att faktiskt fråga sina arbetsgivare – väljarna. Det är ett djupt svek mot demokratins grundprinciper.

  Livrädda för opinionen

  Socialdemokraterna tillsammans med tidigare regeringar har brustit så mycket i ansvar att skadorna på vårt samhälle är så djupgående att det kommer att ta generationer att få rätsida på situationen. Livrädda för opinionen, samhället och mediernas dom så spelar man ett cyniskt dubbelspel som i slutändan enbart går ut över vanliga människor.

  Resultatet av denna vägran att tala klarspråk om de faktiska problemen, dess orsaker och dess lösningar är att kommun efter kommun tvingats göra förkastliga eftergifter som går ut över de äldre, barnen, de sjuka och medborgare överlag.

  Jimmie Åkesson är den enda svenska politikern som faktiskt brytt sig om att möta människorna vid gränsen. Medan andra, som Östlin, sitter i sina höga elfenbenstorn och kritiserar vår partiledare för hans vilja att bilda sig en egen uppfattning om situationen. I ljuset av detta blir Socialdemokraternas elitism påfallande tydlig.

  En efterlängtad insikt

  En övervägande majoritet av det svenska folket har nu kommit till insikten att Sverige inte har förmåga att hantera alla de människor som under det senaste decenniet kommit till vårt land. Även Socialdemokraterna har slutligen nått den slutsats som vi proklamerat i årtionden. Trots denna efterlängtade insikt så kan vi tyvärr konstatera att Socialdemokraternas förda politik inte överensstämmer med deras budskap.

   

  Av Robert Stenkvist (SD)

  Riksdagsman och ordförande i SD Botkyrka

  Martin Inglot (SD)

  Gruppledare SD Botkyrka

 • Särskilt yttrande – Kommunstyrelsen 2020-03-02

  Av maxmollerstrom den 2 mars, 2020
  0

  Framställan till Migrationsverket om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagsersättning

  Sverigedemokraterna Botkyrka välkomnar förslaget om att anmäla samtliga delar av Botkyrka kommun som havande sociala och ekonomiska utmaningar enligt 10 a § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
  Vidare ser vi behovet att understryka och framföra att Botkyrka kommuns socialtjänst tolkar bestämmelsen i 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) så strikt som möjligt. Det vill säga, att en utlänning som förlorar rätten till ersättning eller bidrag enligt 10 a § lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. ska anses inte ha utnyttjat alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds för att tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, eller ha tagit ansvar för sin egen situation, och ska därmed inte ha rätt till försörjningsstöd på den grunden.

  För Sverigedemokraterna Botkyrka,

  Martin Inglot,

  Anne Rosensvärd,

  Östen Granberg,

  Lars Holmberg

 • Kommunfullmäktige 17/12/19

  Av maxmollerstrom den 18 december, 2019
  0

  Under årets sista kommunfullmäktige hade Robert Stenkvist en interpellation rörande bilbränder och kameraövervakning med fokus på kommuninvånarnas trygghet.
  Interpellationen löd:

  Interpellation kameraövervakning Ebba Östlin
  Botkyrka kommun har beviljats tillstånd för 80 platser gällande kameraövervakning.
  Detta har framkommit på senaste mötet för lokala BRÅ.
  Det finns dock som vi uppfattar det ingen plan för var dessa kameror skall placeras, en klar målsättning för kamerabevakningen eller ens vilken typ av kameror som skall sättas upp.
  Främst är det självklart polisens uppgift att göra upp en plan och placera ut kamerorna.
  Dock skall ju detta ske i samarbete med kommunen, dessutom är ju tryggheten i kommunen i högsta grad ett kommunalt ansvar, speciellt med den senaste utvecklingen taget i beaktande.

  Tryggheten för kommuninvånarna är mycket viktig för Sverigedemokraterna så därför undrar vi följande:
  Hur snabbt kan en adekvat plan för dessa trygghetskameror komma på plats?
  När planerar kommunen tillsammans med polisen att hela arbetet ska vara klart?
  Finns det en plan för att genom kameror säkra kommunens garage och P-platser med tanke på de bilbränder som förekommit i kommunen?

  Svaren blev att det är upp till polisen och det finns ingen tidsangivelse för projektet.
  Huruvida kameror ska monteras för att säkra kommunens garage och p-platser är fortfarande oklart.

  Vidare reserverade vi oss mot detaljplanen i Tullinge centrum och yrkade för ett eget förslag som satsar på utökat antal infartsparkeringar än vad som nu antagits, samt 800 bostäder istället för 1600
  med en upplåtelse fördelning om 70% bostadsrätter respektive 30% hyresrätter, för att på så vis undslippa ännu ett miljonprogram.
  Martin Inglot, Lars Holmberg, Anne Rosensvärd och Alexandra Tuvell gick även upp i talarstolen för att antingen besvara, yrka eller stödja olika förslag.

 • Metoder att beivra bilbränderna

  Av maxmollerstrom den 26 november, 2019
  0

  Gång på gång kan vi läsa om bilbränder i Botkyrkas utsatta områden. Detta är en utveckling som tillåtits pågå och som cementerar den negativa bilden av Botkyrka kommun.

  Sverigedemokraterna Botkyrka vill bryta denna negativa utveckling och vill att kommunen ska ta i med hårdhandskarna när det kommer till bilbränder.

  Utökad kameraövervakning kan vara ett enkelt sätt att beivra framtida bilbränder. Vidare kan det även bli aktuellt att anställa väktare som patrullerar på de allra mest utsatta områdena i avskräckande syfte. Sedan kan vi inte heller förbise grundläggande åtgärder som bättre lås och fler inomhusparkeringar för bilar, vilket skulle göra bilarna mer svåråtkomliga för skadegörarna.

  Kommunstyrelsen ordförande Ebba Östlin har tidigare kritiserat Polisens lista över utsatta områden, och hävdat att den är stigmatiserande. Istället för att lägga fokus på att benämningar skulle stigmatisera bör man istället acceptera verkligheten och respektera Polisens arbete med kartläggningen och börja jobba på konkreta åtgärder för att omvandla ett utsatt område till ett normalt område. Botkyrka behöver färre utsatta områden – inte fler.

  Sverigedemokraterna Botkyrka har lämnat in en interpellation där vi frågar hur det ser ut gällande planerna med trygghetskameror, och huruvida man planerar att säkra garage och parkeringsplatser. Vi har även lämnat in en motion med förslag om utökat samarbete mellan polis och kommun, med särskilt fokus på bilbränder, och att garage och parkeringsplatser övervakas och patrulleras. Slutligen har vi lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin om huruvida det finns någon plan för att förhindra dessa bilbränder.

  Martin Inglot
  Gruppledare Sverigedemokraterna Botkyrka