Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 4

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Sverigedemokraterna Botkyrka

Vi verkar för:

 • En tryggare kommun
 • Ordning och reda i skola
 • Totalstop av slöseri med skattemedel
 • Att rättigheter också innebär skyldigheter
 • Ett starkare näringsliv

  Läs mer om vår politik i våran budget och parlamentariskt arbete.

 • Enkel fråga Sebastian Lindqvist

  Av sebastian.lindqvist den 19 september, 2018
  0

  Enkel Fråga

   

  Kommunfullmäktige 2018-09-27

   

  Enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S)

   

  Under valveckan fick vi beskedet att Ali Khalil (föredetta MP) försökt sälja röster till moderaterna. Detta är så klart oacceptabelt beteende och Ali har inte längre uppdrag inom miljöpartiet. Ali Khalil är dock väldigt aktiv inom Botkyrkas civilsamhälle. Han driver företaget Miljonbemanning, han är föredetta ordförande för fotbollsklubben Konyayspor samt har tidigare varit eventkoordinator för Islamic Relief. Botkyrka kommun har tidigare haft samarbeten med alla dessa organisationer vid olika tillfällen. Dessa organisationer har fortfarande starka kopplingar till Ali Khalil.

   

  Min enkla fråga till kommunstyrelsens ordförande:

  Kommer Botkyrka kommun avsluta sina samarbeten med organisationer som har starka kopplingar till Ali Khalil?

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

   

  Sebastian Lindqvist

 • Interpellation Robert Stenkvist

  Av sebastian.lindqvist den 16 september, 2018
  0

  Interpellation

   

  Kommunfullmäktige 2018-09-27

   

  Till kommunstyrelsens ordförande, Ebba Östlin (S)

   

  Ett mycket uppmärksammat fall med många antidemokratiska inslag var när det uppdagades (förtjänstfullt av M) att Ali Khalil MP försökte sälja röster till Moderaterna Botkyrka i utbyte med att de drev igenom en markanvisning centralt till ett moskébygge. Vi blev alla mer demokratiskt sinnade politiker djupt chockade. Att sälja röster till oppositionen! Hur kom Khalil ens på tanken att M skulle kunna gå med på detta? Tyvärr framkom det också att en person anställd av Botkyrka kommun som valinformatör var djupt inblandad i affären.

   

  Vi har alltså en valobservatör, anställd och betald för att hjälpa människor att rösta, som är djupt inblandad i en affär där det handlar om att sälja och köpa röster för markhänvisning i en detaljplan. Det säger sig själv att detta är djupt odemokratiskt och strider tom mot den liberala demokratin. Hur kan vi lita på att andra valinformatörer sköter sitt arbete på ett demokratiskt och opartiskt sätt?   

   

  Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är Ebba Östlin är därför följande

   

  Vilken utbildning får dessa valobservatörer innan de börjar sin verksamhet?

   

  Finns det fler graverande fall där valinformatörer misskött sin uppgift?

   

  Vilken kontroll har gjorts på dessa valinformatörer innan de anställs?

   

  Vilka åtgärder tänker majoriteten i fullmäktige vidtaga för att säkerställa att dessa valinformatörer uppträder korrekt i framtiden?

   

   

  Robert Stenkvist SD

   

 • Motion valinformatörer

  Av sebastian.lindqvist den 11 september, 2018
  0

  Kommunfullmäktige 2018-09-27

   

  Motion

  Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer

  Uppdrag Granskning kommungranskarna uppdagade kanske den mest odemokratiska företeelse vi överhuvudtaget sett i modern tid [2018-09-07]. En hög företrädare för miljöpartiet i Botkyrka försökte inför valet 2018 sälja ett stort antal röster till politiska motståndare i utbyte mot att partiet drev igenom ett centralt belägen markstycke i detaljplanen för ett moskébygge. Hade denna affär gått igenom hade den i värsta fall (beroende på hur man ser det) kunnat rubba maktbalansen i hela kommunfullmäktige.

  Tyvärr var en person anställd av kommunen som valinformatör inblandad i affären med att sälja röster. Enligt SVT var personen med anställningen också den som under ett möte utlovade röster i valet, detta genom att påbjuda församlingens medlemmar under fredagsbönen att rösta på partiet som då skulle driva igenom detaljplanen. Partiet (Moderaterna) avslöjade hela affären i stället för att gå med på affären.

  Att en kommunalt anställd valinformatör på detta sätt är med att sälja röster för ändringar i detaljplanen och också påstår sig kunna få tusentals människor att rösta i en viss riktning är skrämmande och borde få alla varningsklockor att ringa på högsta volym hos demokratiskt sinnade människor. Detta föranleder att Botkyrka kommun inför nästa val ser över hela systemet med valinformatörer och garanterar att dessa är strikt opolitiska i sin gärning. Vi föreslår därför

   

  Att en ordentlig bedömning och bakgrundskoll görs på de som skall anställas som valinformatörer. Personer med starka särintressen borde kanske inte anställas alls.

   

  Att en ordentlig utbildning måste ske för dem som kommunen tänker anställa som valinformatörer.

   

  Att en kontrollfunktion måste göras på de som arbetar som valinformatörer

   

  Att hela systemet med valinformatörer läggs ned om inte dessa personer fullgör sitt uppdrag på ett bra sätt i framtiden.

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Robert Stenkvist                                                 Sebastian Lindqvist

   

  Östen Granberg

 • Sebastian Lindqvist intervjuad av dansk radio

  Av sebastian.lindqvist den 31 augusti, 2018
  0

  Dansk radio besökte vår flygbladsutdelning i Tullinge. Ordförande Sebastian Lindqvist blev intervjuad.

   

  https://www.radio24syv.dk/programmer/55-minutter/35410586/vi-har-besogt-det-svenske-parallelsamfund?start=0