Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 3

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Det blir inget ”Ekotopia”

  Av sebastian.lindqvist den 29 september, 2017
  0

  Sverigedemokraterna Botkyrka har i flera år varit ensamma motståndare till det minst sagt märkliga projektet ”Ekotopia”. Återigen fick vi rätt.

   

  https://www.botkyrka.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter-startsida/2017-09-29-marknaden-inte-mogen-for-ekotopia.html

 • Historia under kvällens kommunfullmäktige

  Av sebastian.lindqvist den 28 september, 2017
  0

  Under kvällens(28/9-2017) kommunfullmäktige fick vi för första gången ett bifallsyrkande till en av våra motioner från ett annat parti. Det var Tullingepartiet som biföll nedanstående motion:

   

  Kommunfullmäktige

  2017-01-26

   

  Motion

  Utöka livsmedelskontrollerna

   

  I en tid med tilltagande livsmedels- och märkningsfusk anser vi att Miljö- och Hälsoskyddsnämnden bör utöka antal och omfattning av sina livsmedelskontroller samt skärpa konsekvenserna vid konstaterade avvikelser gällande dessa. Särskilt fokus bör ägnas paketerade livsmedel som saknar svensk innehållsförteckning, då det är relativt vanligt förekommande inom kommunens tillsynsområde. Vi vill också föreslå att resultat av förvaltningens livsmedelsinspektioner offentliggörs på kommunens hemsida i likhet med vad andra kommuner och länder gjort med gott resultat. Publicering i sig utgör ett incitament för respektive företagare att följa gällande lagar och föreskrifter på ett bättre sätt.

   

  Samordnade och även så kallade flygande kontroller med polis och skatteförvaltning är också något som vi i Sverigedemokraterna gärna ser att det utreds förutsättningar för, då det exempelvis i Danmark visat sig vara ett mycket effektivt medel mot otillåten livsmedelsimport, märkning samt hantering. På detta sätt effektiviserar man myndighetsutövningen samtidigt som man minskar påverkan för de olika verksamhetsutövare som kontrolleras, då sådan bara sker vid ett gemensamt tillfälle istället för vid tre.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  Att miljö- och hälsoskyddsnämnden utökar antal och omfattning av sina livsmedelskontroller

  Att konsekvenserna skärps när en avvikelse har konstaterats

  Att Botkyrka kommuns hemsida redovisar resultat av livsmedelsinspektionerna

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                                   Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helén Spaak

 • Av sebastian.lindqvist den 18 september, 2017
  0

  Det har inte varit lätt att hitta kyrkokandidater. Man måste vara medlem i kyrkan, döpt och intresserad av kyrkofrågor vilket långt ifrån alla är. Idag gick bi över 30 kandidater till det kommunala valet. Vi hade dessutom kyrkokandidater som flyttade ifrån botkyrka som var klara kyrkokandidater. Vi har gått från 0 till 3 mandat lokalt.

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/kyrkovalet-sd-kan-inte-fylla-sina-mandat-lottas-ut-till-motstandare/repqir!SyBiN8MUxVwZUj97@8Oqhg/

 • Av sebastian.lindqvist den 18 september, 2017
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/sa-rostade-botkyrka-i-kyrkovalet/repqir!Su3QOso9vLBKfF0imcqdag/

 • Funderar du på att byta parti?

  Av sebastian.lindqvist den 15 september, 2017
  0

  Politiskt aktiv i annat parti men funderar på ett byte till vinnarlaget? Vi tar emot dig med öppna armar

   

  https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/