Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 2

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Kandidat drar tillbaka sin kandidatur samt lämnar partiet

  Av sebastian.lindqvist den 19 mars, 2018
  0

  Efter samtal har en av våra kandidater dragit tillbaka sin kandidatur. Vi vill poängtera att personen var godkänd som kandidat men aldrig varit politiker i föreningen.

   

  Edit:Efter samtal har medlemmen lämnat Sverigedemokraterna självmant.

 • Idag lämnade vi in en motion gällande friskvård för äldre

  Av sebastian.lindqvist den 15 mars, 2018
  0

  Motion

  Gratis friskvård/gymkort till 70+

  Folkhälsan hos våra äldre blir allt sämre. Vi Sverigedemokrater skulle därför vilja föreslå att Botkyrka kommun inför ett stöd för våra invånare som är äldre än 70 år. Botkyrka kommun har cirka 9000 invånare som är äldre än 70 år.

  Sverigedemokraterna anser att Botkyrka kommun skulle kunna bistå dessa kommuninvånare med ett friskvårdsbidrag upp till 2000 kr.

  Att ge våra äldre denna möjlighet till friskvård skulle ge flertalet fördelar, våra äldres hälsa skulle bli bättre och därmed en mindre kostnad för vården, våra äldre skulle också få fler tillfällen att träffa medmänniskor och få en större möjlighet till ett socialt liv.

  Finansieringen av detta skulle med Sverigedemokraternas förslag kunna finansieras genom: Slopat stöd till MKC, slopat stöd till Cirkus Cirkör, sänkta tolkersättningar, sänkt mandat/partistöd.

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att bistå kommuninvånare 70 år och äldre med 2000 kr friskvård/gymkortsbidrag

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak

 • Sverigedemokraterna Botkyrka får talesperson i ungsvenskarna

  Av sebastian.lindqvist den 15 mars, 2018
  0

  Sverigedemokraterna Botkyrka får en talesperson i Ungsvenskarna

  SD Botkyrka har jobbat med att utöka engagemanget hos ungdomarna och vi är nu glada att kunna säga att SD Botkyrka nu har fått en representant i Ungsvenskarna.

  Martin Inglot har blivit vald till talesperson för miljö- och energipolitik för Ungsvenskarna. Till vardags är Martin politisk sekreterare i riksdagens civilutskott samt är ledamot i SD Botkyrkas styrelse.

  ”Det känns jättekul att få representera Ungsvenskarna inom miljö- och energipolitiken. Jag vill såklart se att ännu fler ungdomar engagerar sig i Sverigedemokraterna Botkyrka.”

  Vill du bli medlem i Sverigedemokraterna/Ungsvenskarna? Detta blir du här:

  https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • Botkyrka kommun måste verka för återvandring

  Av sebastian.lindqvist den 5 mars, 2018
  0

  Idag lämnade vi in nedanstående motion:

   

  Motion

  Återvandringskontor/inrätta en återvandringstjänst

  I Sverige erbjuder Migrationsverket stöd till de som bestämmer sig för att återvandra. Migrationsverkets arbete syftar till att underlätta för flyktingar och andra skyddsbehövande som har permanenta uppehållstillstånd och som frivilligt vill återvandra till sina hemländer. Efterfrågan är stor när det gäller att få hjälp att ta sig hem, många som invandrat till Sverige vill flytta hem igen men vet inte hur, där har Botkyrka kommun en roll att spela. Kommunen kan skapa bättre förutsättningar för invandrare som önskar återvända till sina hemländer. Många som har invandrat till Sverige vantrivs, många har svårt att komma i egen försörjning, detta beror många gånger på att de kvalifikationer man besitter inte efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Dessa kvalifikationer efterfrågas dock ofta i tillväxtländer.

  Återvandring anser vi bidrar till en positiv utveckling i tillväxtländer och det skapar också en mindre belastning på den svenska välfärden. Vi måste skapa goda förutsättningar för återvandring och detta sker bland annat genom att öka kunskaperna om det stöd som idag redan finns tillgängligt. Kommunen bör genom informationskanaler och kampanjer öka medvetenheten kring vilka möjligheter som finns vid återvandring och detta kan exempelvis ske genom brevutskick och möten. Sverigedemokraterna föreslår att frågan för ett återvandringskontor och dess uppdrag ska utredas. Ett återvandringskontor skulle kunna innehålla lättillgänglig information för de som vill återvandra, kommunen skulle även kunna anställa en tjänsteman som är behjälplig dessa personer. Förslagsvis skulle återvandringskontorets funktioner finnas i kommunens medborgarkontor eller i kommunhuset.

   

   

  Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

  • Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor/återvandringstjänst i kommunen

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

  Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

   

  Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak

 • Alliansen drömmer om att styra Botkyrka utan Sverigedemokraterna

  Av sebastian.lindqvist den 27 februari, 2018
  0

  Idag kan vi läsa om Jimmy Bakers drömmar om att styra Botkyrka utan Sverigedemokraterna. C(1 mandat) , L(2 mandat) vägrar nämligen ingå i en koalition där Sverigedemokraterna ingår. Hårda krav från partier som representerar få Botkyrkabor.

  Vi kommer inte släppa igenom en alliansstyrd kommun utan att få något i gengäld, vi kommer kräva presidieposter mm. Om alliansen inte accepterar det kommer vi begära proportionella val.

   

  Vårt förslag är att vi istället satsar på att SD-M-Tup-KD skall styra kommunen gemensamt.