Sverigedemokraterna Botkyrka | Sverigedemokraterna i Botkyrka | Sida 2

Sverigedemokraterna Botkyrka

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Botkyrka

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktuppgifter SD Botkyrka

Sebastian Lindqvist

Ordförande SD-Botkyrka

botkyrka@sverigedemokraterna.se
Tel: 070 369 02 16070 369 02 16

Gruppledare Kommunfullmäktige:

Östen Granberg

 • Valfilm – Snart är det val

  Av fredrik.lindahl den 28 november, 2017
  0

  Vårt land mår inte bra. Socialdemokraterna och Moderaterna gör allt vad de kan för att släta över de problem som deras egna politik skapat för vårt samhälle. Deras ansvarslösa agerande, deras ovilja att utvärdera resultaten av deras politik, och framförallt deras lögner, har skapat det samhälle som vi alla tvingas leva i idag. Just nu pågår förberedelserna inför vår största valkampanj någonsin.

  Om mindre än ett år är det val!

 • årets budget

  Av sebastian.lindqvist den 20 november, 2017
  0

  Den 23 november går årets budgetdebatt av stapeln. Sverigedemokraterna Botkyrka har lagt nedanstående förslag:

   

  Yrkande

  Sverigedemokraternas förslag till beslut:

  att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till ettårsplan för 2018.

  att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till 20 kronor och 15 öre.

  att kommunen skall ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, och i sådan verksamhet som bedrivs av kommunens juridiska personer.

  att nämnderna har möjlighet att själva fatta beslut om omfördelningar inom den egna budgetramen.

  att avveckla stödet till Mångkulturellt centrum.

  Att minska bidraget till Cirkus Cirkör

  att få fler i arbete – egenförsörjning.

  att fler vuxna finns i skolan, förskolan och fritidshem.

  att minska utanförskapet genom att invånare med utländsk härkomst snabbt lär sig det svenska språket, följer de lagar vi har, följer de seder och bruk vi har samt står till arbetsmarknadens förfogande.

  att Botkyrka kommun utökar kameraövervakningen vid förskolor, skolor och fritidshem.

  att projektet ”Prästviken” inte genomförs

  att Botkyrka kommun gör en ökad satsning inom äldreomsorgen i kommunen

  att Botkyrka kommun gör en utökad satsning på rekrytering av legitimerade förskolelärare

  att vid byggnationer skall Botkyrka kommun ta hänsyn till samt bevara grönområden och kulturhistorisk mark

  att Botkyrka kommun förstärker sitt arbete mot våldsbejakande extremism

  att Botkyrka kommun förtätar nuvarande bostadsområden vid nybyggnation

  att Botkyrka kommun går vidare med projektet ”södra porten”

  att Botkyrka kommun minskar sitt bostadsbyggande

  att Kultur- och fritidsnämnden inte ger kommunalt kulturstöd till religiös eller politiserad verksamhet

  att Socialnämnden ges i uppdrag att föra statistik på hur stor andel av försörjningsstöden som går till icke svenska medborgare

  att Botkyrka kommun inför en nollvision när det gäller nyanlända migranter

  att Botkyrka kommun lämnar Mälardalsrådet

  att fler infartsparkeringar och parkeringshus byggs i kommunen

  att Botkyrka kommun inleder dialog med landstinget gällande uppgång/spärr norra sidan av Tullinge station

  att Botkyrka kommun minskar det sammanlagda partistödet till samtliga partier med 500000 kronor

  att kommunfullmäktige beslutar om att en plan för att långsiktigt minska kommunens låneskuld.

  Sverigedemokraterna yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag

 • Vårt yrkande gällande Tumba Skog

  Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  Yrkande

   

  Samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-07

   

  Ärende 9 Granskning av detaljplan för Tumba Skog (sbf/2014:553)

   

   

  Sverigedemokraterna har tidigare yrkat på att betydligt färre bostäder skall byggas på området i Tumba skog. Vårt förslag var 225 bostäder något vi anser vara ett betydligt lämpligare antal bostäder för området. Den senaste tiden har vi kunnat läsa i lokaltidningarna att rödlistade svamparter har hittats i området[1]. Vi anser därmed att nämnden måste återremittera detta ärende för att se om det verkligen är lämpligt att bygga i området.

   

   

   

  Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

   

  Att nämnden återremitterar ärendet för utredning om att undersöka om områdets känsliga djur-och växtliv klarar av att 225 bostäder byggs på området

   

  Om återremissyrkandet faller

   

  Att nämnden avslår förslaget och att inga fler bostäder skall byggas i Tumba skog

   

   

   

   

  För Sverigedemokraterna Botkyrka

   

   

  Per Ahlin                                                                                              Sergius Himmelving

  [1] https://mitti.se/nyheter/fordoma-bygget-bostader/?omrade=botkyrkasalem

 • Av sebastian.lindqvist den 1 november, 2017
  0

  http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/beslut-ensamkommande-som-fyller-18-far-stanna-i-botkyrka/repqjE!UpIWA0z5XG2wlqZZKVaOPA/

 • Sverigedemokraterna lämnar in förslag i samhällsbyggnadsnämnden

  Av sebastian.lindqvist den 13 oktober, 2017
  0

  NÄMNDINITIATIV (LEDAMOTSINITIATIV) 2017-10-17 Samhällsbyggnadsnämnden

  Utvecklingen av Hågelby.

  Sverigedemokraterna yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

  Sverigedemokraterna har under hela processen med utveckling av Hågelbyområdet förordat dels utveckling av järnåldersbyn till en fornnordisk park, samt dels skapandet av ett nationellt och internationell ridcentrum. Vi har varit starkt kritiska och emot det vinnande förslaget i ide- och markanvisningstävlingen, Ekotopia, och erfar med tillfredsställelse att detta alternativ numer avfärdats.

  Ridsporten är stor och växande i Sverige. Utövarna är framgångsrika och uppmärksammade även internationellt. Stora evenemang, som nyligen EM i Göteborg, Falsterbo Horse Show, Sweden International Horse Show på Friends Arena/Globen m.m. anordnas frekvent med stor uppmärksamhet och stort publikintresse. Hågelby och Botkyrka skulle kunna nå stor nationell och internationell uppmärksamhet och gott PR-värde om ett ridcenter skapades på Hågelby, som dessutom med byggnation och omgivningar passar utmärkt för ett internationellt centrum.

  Kommunalt skulle ett ridcentrum förutom PR för kommunen på ett utmärkt sätt bidra till möjlighet för både meningsfull aktivitet för kommunens både vuxna och unga kvinnor samt arbetsmöjligheter. Sådana aktivitetsmöjligheter för speciellt unga kvinnor råder det stor brist på i kommunen, och just intresset för hästsporten är dominerad av unga kvinnor.

  Sverigedemokraterna yrkar därför

  att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att att återuppta förhandlingarna med PW Equestrian AB m fl, t ex Ridsportförbundet, avseende skapandet av ett nationellt och internationellt ridcenter i Hågelby.

  Per Ahlin Sergius Himmelving