Nämndfördelning efter senaste kommunfullmäktige | Sverigedemokraterna Botkyrka

Nämndfördelning efter senaste kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna har fått följande representanter i kommunens olika nämnder, Vi fick tyvärr inga nämndplatser i Kultur och fritidsnämnden eller miljö och hälsoskyddsnämnden.

Kommunstyrelsen:

Östen Granberg
Sebastian Lindqvist(ersättare)

Utbildningsnämnden:

Robert Stenkvist
Sebastian Lindqvist(ersättare)

Arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden:

Sebastian Lindqvist
Östen Granberg(ersättare)

Samhällsbyggnadsnämnden:

Sergius Himmelving
Ulrika Ekengren(ersättare)

Socialnämnden:

Ulrika Ekengren
Sergius Himmelving(ersättare)

Teknisk nämnd:

Kristoffer Szubzda
Niklas Lekander(ersättare)

Vård och omsorgsnämnd:

Helén Spaak
Ulrika Ekengren(ersättare)