Mycket känslor när Sverigedemokraterna yrkar avslag | Sverigedemokraterna Botkyrka

Mycket känslor när Sverigedemokraterna yrkar avslag

Det var många känslor när Sverigedemokraterna yrkade avslag till kommunens förslag till avtal mellan Botkyrka och stiftelsen mångkulturellt centrum.

Sverigedemokraterna vill inte avveckla mångkulturellt centrum, endast avtalet mellan kommunen och mångkulturellt centrum. Detta då vi inte anser att denna verksamhet tillhör den kommunala.