Motion valinformatörer | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion valinformatörer

Kommunfullmäktige 2018-09-27

 

Motion

Botkyrka kommun bör göra en översyn av systemet med valinformatörer

Uppdrag Granskning kommungranskarna uppdagade kanske den mest odemokratiska företeelse vi överhuvudtaget sett i modern tid [2018-09-07]. En hög företrädare för miljöpartiet i Botkyrka försökte inför valet 2018 sälja ett stort antal röster till politiska motståndare i utbyte mot att partiet drev igenom ett centralt belägen markstycke i detaljplanen för ett moskébygge. Hade denna affär gått igenom hade den i värsta fall (beroende på hur man ser det) kunnat rubba maktbalansen i hela kommunfullmäktige.

Tyvärr var en person anställd av kommunen som valinformatör inblandad i affären med att sälja röster. Enligt SVT var personen med anställningen också den som under ett möte utlovade röster i valet, detta genom att påbjuda församlingens medlemmar under fredagsbönen att rösta på partiet som då skulle driva igenom detaljplanen. Partiet (Moderaterna) avslöjade hela affären i stället för att gå med på affären.

Att en kommunalt anställd valinformatör på detta sätt är med att sälja röster för ändringar i detaljplanen och också påstår sig kunna få tusentals människor att rösta i en viss riktning är skrämmande och borde få alla varningsklockor att ringa på högsta volym hos demokratiskt sinnade människor. Detta föranleder att Botkyrka kommun inför nästa val ser över hela systemet med valinformatörer och garanterar att dessa är strikt opolitiska i sin gärning. Vi föreslår därför

 

Att en ordentlig bedömning och bakgrundskoll görs på de som skall anställas som valinformatörer. Personer med starka särintressen borde kanske inte anställas alls.

 

Att en ordentlig utbildning måste ske för dem som kommunen tänker anställa som valinformatörer.

 

Att en kontrollfunktion måste göras på de som arbetar som valinformatörer

 

Att hela systemet med valinformatörer läggs ned om inte dessa personer fullgör sitt uppdrag på ett bra sätt i framtiden.

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Robert Stenkvist                                                 Sebastian Lindqvist

 

Östen Granberg