Motion Tolkar | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion Tolkar

Idag lämnade Sverigedemokraterna Botkyrka in nedanstående motion:

Motion

Kostnader för tolkar i Botkyrka

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln till att kunna bidra till samhället. Vi har förståelse och accepterar att språktolk måste finnas för de som är nyanlända och har bott i Sverige under en kortare tid. Vi anser dock att det är en moralisk skyldighet att lära sig språket i det land man har valt att bosätta sig i.

Det är fullt rimligt att vi utfärdar ett krav att efter 5 års boende i Sverige så får man bekosta sin egen tolk om man inte behärskar svenska. Detta borde även gälla för alla som har fått godkänt under sina SFI studier.

Vi Sverigedemokrater anser att videotolkning bör användas i största möjliga omfattning för att spara på kostnaderna.[1]

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

-Att den som bott i Sverige  i fem år eller mer får bekosta språktolktjänst själv. Undantaget om patientsäkerheten kan äventyras.

Att den som fått godkänd SFI utbildning och vill ha språktolk bekostar detta själv.

Att när möjlighet finns skall videotolk användas

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                              Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                            Helen Spaak

[1] http://www.kristianstadsbladet.se/debatt/videotolk-sparar-manga-miljoner/