Motion renovera järnåldersbyn | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion renovera järnåldersbyn

Motion

Renovera Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken

Järnåldersbyn i Hågelbyparken är kraftigt nedgången och har börja förfalla. Taken till en del byggnader är trasiga och byggnader lutar betänkligt, en del tak har rötskador och bör helt bytas ut. Den husgrund som finns är en stor säkerhetsrisk för unga såväl som äldre som inte uppmärksammar eller ens ser de papperslappar som varnar för rasrisk om man beträder den, trots att det varnas för rasrisk har man vid vårt besök placerat travar med byggnadsmateriel ovanpå grunden vilket inte förstärker intrycket av rasrisk.

De avspärrningar som fanns var ett tunt rep som var delvis nedfallet och inte fyller någon som helst funktion. Säkerheten vid husgrunden måste höjas avsevärt och det snarast för att undvika olyckor. Gräsplanen var ojämn med gropar vilket utgör en stor risk för fallskador.

Järnåldersbyn har under många år varit ett populärt mål både för barnfamiljer och skolklasser. Sverigedemokraterna ser mycket positivt på verksamheten vid Järnåldersbyn men anser att hela området behöver en uppsnyggning och en restaurering av de byggnader som finns, olycksrisker som husgrunden måste undanröjas snarast.

Sverigedemokraterna ser gärna att verksamheten i Järnåldersbyn fortsätter och utökas.

Då kommunen planerar att bygga flera projekt i Hågelby anser vi det vara rimligt att Järnåldersbyn får en välbehövlig renovering.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att kommunen skyndsamt renoverar Järnåldersbyn/Hogslaby i Hågelbyparken

Att kommunen utreder hur järnåldersbyn kan utvecklas och förbättra sin attraktionskraft