Motion Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier

Motion

Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier

Sverige har flest fattigpensionärer i Norden och ligger inte särskilt bra till i resten av Europa heller. Detta är givetvis inte värdigt våra äldre och deras situation måste förbättras. Efter flertalet besök på grundskolor och gymnasier har vi kunnat att konstatera att stora mängder mat från luncherna i skolorna inte går åt, utan den slängs och slösas därmed bort.

Här ser vi i Sverigedemokraterna Botkyrka en stor möjlighet till att underlätta och förbättra livskvalitén för våra ålderspensionärer genom att möjliggöra för skolorna att erbjuda samtliga pensionärer lunch till självkostnadspris på skoldagar. Detta skulle stärka pensionärernas ekonomi och även tillåta ungdomar och pensionärer att samtala och umgås.

 

Med hänvisning till ovanstående förslås fullmäktige besluta:

 

Att Botkyrka kommun utreder möjligheterna till att erbjuda samtliga ålderspensionärer i Botkyrka, lunch till självkostnadspris på skolorna i Botkyrka kommun.

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                                 Sebastian Lindqvist

 

Robert Stenkvist                                                Helén Spaak