Motion hedersproblematiken i Botkyrka | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion hedersproblematiken i Botkyrka

Motion

Arbetet mot hedersproblematik i Botkyrka

Botkyrka kommun har haft ett projekt från 2010 till 2014 mot hedersrelaterat våld och annan hedersproblematik. Projektet har avslutats och hur arbetet mot hedersproblematik skall fortsätta ter sig luddigt. Det avslutade projektet tedde sig löst i kanterna, även om det innehöll bra aktiviteter som föräldrautbildning. Dessutom verkar inte projektet i tillräcklig grad vara riktat mot skolorna. Vi anser att det främsta arbetet skall riktas mot skolorna och där vuxna möter unga. Det ter sig naturligt att främst satsa på arbete mot hedersproblematik i norra Botkyrka och i de delar av kommunen där problematiken är aktuell. Vi tror att problematiken är avsevärt mindre i t.ex. Grödinge.

Det som särskiljer hedersvåld från annat våld är att det inte rör sig om en make eller annan enskild person som står bakom våldet. Vid hedersvåld agerar ofta ett helt kollektiv av landsmän, släkt och familjemedlemmar förtryckande genom våld eller hot om våld. Det är med andra ord svårt att vända sig till en närstående för stöd. Att fly från hedersförtrycket kan därmed komma att innebära att man tvingas säga upp kontakten med alla ens närmaste släktingar. Det kan ibland dessutom vara svårt att förstå att förtrycket är olagligt när hela ens krets av närmaste har uppfattningar om rätt och fel som kraftigt skiljer sig mot vad som uttrycks i svensk lag.

För att stävja hedersrelaterat våld mot kvinnor anser Sverigedemokraterna att det är extra viktigt att utsatta har någonstans att vända sig dels för stöd men också dels för upplysningar om lagar, rättigheter och möjligheter. Av landets cirka 150 kvinnojourer som är anslutna till större kvinnojoursförbund har endast sex stycken hedersvåld som särskilt kompetensområde.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

 

Att kommunen tillser att det finns skyddade boenden för dem som blir allvarligt utsatta för hedersproblematik.

Att både lärare och elever måste utbildas om hedersvåld främst i de områden där sådan problematik kan förekomma. Tillräckliga resurser för detta måste anvisas och resurserna måste öka från nuvarande nivå.

Att kommunen upprättar en stringent åtgärdsplan utan en massa fina ord, som skall följas i händelse av hedersrelaterade fall.

Att kommunen har ett telefonnummer där personer som är utsatta för hedersrelaterat våld kan ringa och be om hjälp.

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                               Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist                                              Helén Spaak