Motion E-sportcenter | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion E-sportcenter

Idag lämnade Sverigedemokraterna Botkyrka in nedanstående motion:

Motion

Inrätta ett E-sportcenter i Botkyrka

Sverigedemokraterna vill utöka valmöjligheterna när det gäller ungdomars fritidsaktiviteter i kommunen. E-sport är den snabbast växande sporten i Sverige och skulle bli ytterligare ett sätt att hålla ungdomarna borta från kriminalitet.

Med 20-40 datorer skulle vi kunna aktivera ett flertal ungdomar som är spelintresserade men även de som endast är åskådare. Sverigedemokraterna anser att om Botkyrka inrättar ett e-sportcenter så skulle det sätta Botkyrka på kartan bland ungdomar i närliggande kommuner.

Kommunen skulle kunna omvandla en av sina fritidsgårdar till ett e-sportcenter, eller varför inte det lågbesökta mångkulturellt centrum?

.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att Botkyrka kommun verkar för att inrätta ett E-sportcenter

 

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Sebastian Lindqvist