Motion Botkyrka kommuns samarbete med polisen | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion Botkyrka kommuns samarbete med polisen

Botkyrka kommuns samarbete med polisen

Även solen har sina fläckar, så också det interkulturella Botkyrka. Det är ingen hemlighet att brottsligheten i främst norra kommundelen är av en art som besvärar invånarna i berörda stadsdelar. Detta är en brottslighet som ofta inte syns fullt ut i statistiken hos t.ex. BRÅ som främst för statistik över anmälda brott. Om ingen anmälan sker registreras inget brott. I Aftonbladet [ 2016-02-04] står det att området Hallunda/Norsborg är ”särskilt utsatt”. Med det menar polisen (enligt AB) att brottsligheten är av ”samhällshotande” karaktär.

I det berörda området skall det finnas brottslighet av karaktären rättsövergrepp, vittnen hotas och tystas, ett omfattande hat mot polismyndigheten föreligger, narkotikaförsäljning sker öppet, personrån, olaga vapeninnehav, bilbränder, företag som hemtjänst, post och fastighetsföretag är tvungna att anpassa sin verksamhet, korrupta insiders inom Arbetsförmedlingen samt sist men verkligen inte minst, nämns ”otillåten påverkan inom kommunalpolitiken”. Självklart förekommer nämnd brottslighet överallt i Sverige och självklart har tidningar en tendens att överdriva, något vi sverigedemokrater är fullt medvetna om. Tyvärr finns det en massa andra indikationer på att det verkligen föreligger ett problem. Speciellt allvarligt anser vi den systempåverkande brottsligheten vara, i den mån den verkligen förekommer.

Som bekant skall den nya polisorganisationen sjösatt (årsskiftet 2016) vara inriktad på samarbete med både kommunmedborgarna och kommunen som sådan. Det ger Botkyrka kommun en utomordentlig möjlighet att samarbeta med den lokala polisorganisationen för att komma tillrätta med speciellt systemhotande brottslighet. Vi föreslår därför att Botkyrka kommun inleder ett samarbete med polisen för att komma tillrätta med ovannämnda brottslighet på ett kraftfullt sätt. Utan tvivel förekommer redan ett samarbete men vi vill att ett större samarbete sjösätts där målet är att få ned brottsligheten till en länsnivå och till en nivå där den inte längre kan anses systemhotande (var exakt denna nivå ligger är ju till viss del en personlig tolkning). Vi vill att samarbetet och hur det fortskrider redovisas för fullmäktige. Vi kan i dagsläget inte påminna oss att vi sett någon rapport om detta som parti i fullmäktige.

 

För att ett arbete mot brottslighet i utsatta områden skall röna framgång krävs samarbete med:

 

  • Socialtjänst, för att t.ex. stötta familjer i kris, ge hjälp mot missbruk etc.
  • Arbetsförmedling, för att ge främst ungdomar ett arbete eller åtminstone hopp om ett anständigt arbete.
  • Bostadsbolag, för att kunna erbjuda bostäder samt att stävja problem i vissa områden såsom överutnyttjande av lägenheter.
  • Skola, för att skapa lugna studiemiljöer, slå larm om missförhållanden, slå larm om eventuell hedersproblematik samt ge ungdomar/barn en chans till en vettig framtid.

 

Om ungdomarna i nämnda områden känner en viss framtidsförhoppning kommer färre att välja en kriminell bana. De ungdomar som väljer att hoppa av en kriminell karriär måste självklart erhålla både statens och kommunens stöttning i mån av resurser. Vi anser också att samhället måste sätta en skarp gräns mot brottslighet, speciellt den typ som kräver brottsoffer. Vi tror inte att enbart piska hjälper, vi tror heller inte (som vissa partier) att enbart morot hjälper heller. Vi måste för att tala i ordspråk, använda både piska och morot.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

 

Att ett intensivt och nära samarbete initieras med polismyndigheten för att stävja den systemhotande brottsligheten i främst norra Botkyrka

Att myndigheter som socialtjänst, bostadsbolag, arbetsförmedling, skola inbegrips i samarbetet fullt ut

Att samarbetet redovisas för fullmäktige på ett adekvat, fullödigt men ändå kortfattat sätt.

 

 

För Sverigedemokraterna Botkyrka

 

Östen Granberg                                               Sebastian Lindqvist

Robert Stenkvist                                              Helén Spaak