Motion ‐ Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter | Sverigedemokraterna Botkyrka

Motion ‐ Inför förbud mot tiggeri i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter

Efter en lång och utdragen process beslutade Högsta förvaltningsdomstolen den 17 december 2018  att Vellinge kommuns lokala tiggeriförbud får införas.
Kommunen hade tidigare fått nej i alla tidigare  instanser men Högsta förvaltningsdomstolen väljer att fastställa Vellinge kommuns beslut.
På  kommunens hemsida skriver de nu att invånare kan göra en polisanmälan om någon bryter mot  förbudet. Frågan om tiggeri har länge varit en politisk fråga även i Botkyrka kommun och  Sverigedemokraterna har sedan starten varit pådrivande för att kommunen ska införa ett förbud.
Opinionen i denna fråga är tydlig, när Novus i april genomförde en opinionsundersökning i frågan var  6 av 10 för ett förbud, endast 2 av 10 var motståndare till ett tiggeriförbud.
Det ska nämnas i  sammanhanget att anledningarna till att tiggeriet bör förbjudas är många.
Den viktigaste är inte  minst att det uppdagats att stora delar av tiggeriet är organiserat och att många fattiga människor på  så sätt utnyttjas av kriminella ligor.
Men det handlar framförallt om att tiggeri aldrig på något sätt  kan lösa fattigdom. Det lär inte finnas några exempel på hur tiggeri fått en människa att lyfta sig och  få ett anständigt liv.
I mångt och mycket handlar det om att endast utbildning eller ett arbete kan ta  en person från att vara fattig till att kunna försörja sig själv.
Att då bidra till en situation där  människor knappt klarar sig för dagen genom tiggeri är att göra personen en björntjänst då personen  behöver ett arbete för att klara sig i livet.

Enligt EU:s regelverk har en EU‐medborgare rätt att vistas i  ett annat EU‐land i tre månader innan den måste återvända om den inte registrerar sig hos landets  myndigheter.
Botkyrka kommun bör, om andra EU‐medborgare vistas här illegalt, i samråd med berörda  myndigheter se till att dessa personer återvänder till sina hemländer då de inte på något sätt varken  är Sveriges eller Botkyrka kommuns ansvar.
Sverigedemokraterna yrkar kommunfullmäktige:
‐ att vi i kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter för Botkyrka kommun inför en ny paragraf  om ett förbud mot aktivt och passivt tiggeri.

Motion -tiggeriförbud -Ladda ner som PDF