Metoder att beivra bilbränderna | Sverigedemokraterna Botkyrka

Metoder att beivra bilbränderna

Gång på gång kan vi läsa om bilbränder i Botkyrkas utsatta områden. Detta är en utveckling som tillåtits pågå och som cementerar den negativa bilden av Botkyrka kommun.

Sverigedemokraterna Botkyrka vill bryta denna negativa utveckling och vill att kommunen ska ta i med hårdhandskarna när det kommer till bilbränder.

Utökad kameraövervakning kan vara ett enkelt sätt att beivra framtida bilbränder. Vidare kan det även bli aktuellt att anställa väktare som patrullerar på de allra mest utsatta områdena i avskräckande syfte. Sedan kan vi inte heller förbise grundläggande åtgärder som bättre lås och fler inomhusparkeringar för bilar, vilket skulle göra bilarna mer svåråtkomliga för skadegörarna.

Kommunstyrelsen ordförande Ebba Östlin har tidigare kritiserat Polisens lista över utsatta områden, och hävdat att den är stigmatiserande. Istället för att lägga fokus på att benämningar skulle stigmatisera bör man istället acceptera verkligheten och respektera Polisens arbete med kartläggningen och börja jobba på konkreta åtgärder för att omvandla ett utsatt område till ett normalt område. Botkyrka behöver färre utsatta områden – inte fler.

Sverigedemokraterna Botkyrka har lämnat in en interpellation där vi frågar hur det ser ut gällande planerna med trygghetskameror, och huruvida man planerar att säkra garage och parkeringsplatser. Vi har även lämnat in en motion med förslag om utökat samarbete mellan polis och kommun, med särskilt fokus på bilbränder, och att garage och parkeringsplatser övervakas och patrulleras. Slutligen har vi lämnat in en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin om huruvida det finns någon plan för att förhindra dessa bilbränder.

Martin Inglot
Gruppledare Sverigedemokraterna Botkyrka