Medlemsmöte i Södertälje | Sverigedemokraterna Botkyrka

Medlemsmöte i Södertälje

Kandidater och medlemmar mötte upp i Södertälje för ett kandidatmöte där vi pratade om det kommande arbetet i de kommuner som tillhör Västra Södertörn. Alla är inställda på att ställa upp för kommunerna och SD för att försöka skapa ett bättre samhälle för alla invånare i regionen. Kandidaterna uppvisade en mycket mogen och seriös inställning till det kommande arbetet i de olika valda församlingarna.

Flera av våra nya kandidater är unga och har färska erfarenheter från skolorna i regionen. Det är till stor del dessa erfarenheter som gjort att de tagit klivet att engagera sig politiskt i Sverigedemokraterna. Kandidaterna berättade om oacceptabelt beteende som numera blivit legio i flera av våra skolor. Ett annat fenomen är att vissa gäng och grupper mentalt har ”tagit över” skolor i vissa utsatta områden. ”En skola för alla” som vissa partier pratar så mycket om blir tomma ord om diverse gäng tillåts regera oinskränkt på skolgårdar och korridorer.

Våra irakiska kandidater berättade om organiserat röstfiske för socialdemokraterna i invandrargrupper där språkkunskaperna är nära nog obefintliga. Lyckas man få över en ledare för en grupp så vinner man ett stort antal röster på ett bräde. Språkbarriären gör detta arbete så mycket lättare. Bara man lyckas värva en representant med tillräckliga språkkunskaper, så kan man arbeta i princip utan konkurrens. Det är ett effektivt sätt att fiska röster på, men det torde strida kraftigt mot den demokratiska anda vi alla erkänner oss till.  Att allianspartierna åser detta utan att reagera väcker förvåning. Detta missförhållande gäller dock inte alla kommuner i Västra Södertörn.

Sammanfattningsvis var det ett mycket lyckat möte där unga kandidater fick träffas, talas vid och diskutera eventuella problem med sin kandidatur.