Med anledning utav Covid-19 viruset.. | Sverigedemokraterna Botkyrka

Med anledning utav Covid-19 viruset..

  • Antalet representanter på nästkommande kommunfullmäktige kommer att minska drastiskt men proportionerligt, för att på så vis minska spridningen utav Covid-19.
  • Kommunfullmäktige antar förslag till beslut om att tillåta deltagande i sammanträden på distans för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, råd, utskott, beredningar och kommissioner.

    Mot ovanstående väljer samtidigt:

  • SD Botkyrka överväger att hålla nästkommande kommunfullmäktigegruppmöte på distans.
  • SD Botkyrka har beslutat att ställa in alla inplanerade medlemsaktiviteter på obestämd tid.