Kommunfullmäktige sammanträde 2020-12-17 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige sammanträde 2020-12-17

Det var kommunfullmäktiges sista sammanträde för ett väldigt annorlunda år, liksom en annorlunda budgetdebatt.
Sverigedemokraterna Botkyrkas budget för 2021 med flerårsplan kan laddas hem här, debatten kan ses i sin helhet här.

Sverigedemokraterna och Moderaterna valde att lägga samma förslag till beslut i dom frågor vi delar utöver skattesatsen samt Mål och budget för 2021:

att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2021 till 20 kronor och 15 öre

att kommunfullmäktige fastställer Sverigedemokraternas förslag till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022–2024

att samtliga nämnder får i uppdrag att börja fasa ut användandet av ekologiska och rättvisemärkta livsmedel till förmån för närproducerade livsmedel attkommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen

att påbörja en gradvis nedtrappning av utbetalningarna av skattemedel till Subtopia och Mångkulturellt centrum

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att i kommunens lokala ordningsföreskrifter införa ett lokalt förbud och/eller tillståndsplikt mot aktiv och passiv insamling av pengar på olika platser i kommunenattkommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att inom ramen för utredning av nämndernas organisationminska kostnaden för den politiska organisationen inför kommande mandatperiod