Kommunfullmäktige 22-10-2020 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 22-10-2020

Under kvällens kommunfullmäktige lämnade gruppledare Martin Inglot in en interpellation rörande tryggheten i Botkyrka.
Interpellationen kan laddas hem i sin helhet här 088 Svar på interpellation -Tryggheten i Botkyrka (SD)