Kommunfullmäktige 2020-11-26 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 2020-11-26

Under kommunfullmäktige resonerade vi från Sverigedemokraterna att det inte riktigt går att sänka skatten just nu.
Därför röstade vi för ordförandeförslaget om att lämna skattesatsen orörd på 20 kronor och 15 öre.

Vidare så har vi tidigare alltid ställt oss kritiska till mångkulturellt centrums förehavanden, i vanlig ordning skulle vi ha yrkat avslag för att bistå MKC ekonomiskt stöd för 2021,
däremot gjorde oppositionen (M, TUP och SD) gemensam sak och röstade för att minska stödet till MKC med 75%.
Vi tänker att det är bättre att oppositionen gör gemensam sak och eventuellt får gehör för sparkravet på 75%, än att vi ensamma lägger ett sparkrav på 100%.

Vi stödjer även Fältbussens arbete och ser gärna ett den får fortsätta utan mittenmajoritetens nedskärningar.

Vår kommunala budget kommer att släppas i mitten på december, håll ögonen öppna!