Kommunfullmäktige 2020-09-25 | Sverigedemokraterna Botkyrka

Kommunfullmäktige 2020-09-25

Igår behandlades två utav våra motioner.

Installera nätanslutningar och laddstationer
för elbilar hos Botkyrkabyggen (SD) (KS/2019:241)

Styrelseordförande Robert Stenkvist motionerar om att installera nätanslutningar och laddstationer i garagen i Botkyrka Byggens fastigheter.
Detta skulle spara mycket på koldioxidutsläppet om möjlighet till laddning av el/hybrid bilar, samt användning utav motorvärmare finns tillgängligt i Botkyrka Byggens garage.
Enligt Botkyrka byggens egen utredning strider detta mot brandsäkerhetsföreskrifterna.

 

Möjlighet för pensionärer att äta lunch på skolor och gymnasier (SD) (KS/2018:406)

Östen Granberg argumenterade bra för sin motion om att låta fattigpensionärer äta till självkostnadspris på skolorna.
Förvaltningen svarade att motionen bör anses besvarad, då skolköken varken har kapacitet för detta, samt att det finns flera resturanger i kommunens regi som har senior priser.
Motionställaren argumenterade då att en lunch på skolmatsal för 30 kronor kontra 75 kronor, är en väsentlig skillnad i pris.
Samtidigt som matsalarna inte nyttjas av elever efter klockan 13, skulle man då kunna förlägga lunchtiden efter 13, samt ett online formulär för föranmälan åt köket.
Skolorna lagar 700 måltider om dagen, vad gör 25 extra måltider för reell skillnad i arbetsbelastning?

Östen Granbergs anförande i fullmäktige kan ses här

Utbildningsnämndens ordförande, Emanuel Ksiazkiewicz berömmer motionen, men anser att projektet är betydligt mer omfattande än vad man först kan tro.

 

Vidare lämnade vi in två nya motioner och en interpellation av gruppledaren Martin Inglot.

Motion – Avveckla bidragsstödet till Ibn Rushd

Motion – Neutral klädpolicy i kommunens verksamhet

Interpellation – Tryggheten i Botkyrka